Hide metadata

dc.contributor.authorHagen, Ann Helen
dc.date.accessioned2016-03-04T11:12:24Z
dc.date.available2016-03-04T11:12:24Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationHagen, Ann Helen. Kvinner og agroskogbruk i Kahkabila. En studie av kvinners tilgang på ressurser i en miskitu-landsby. Master thesis, University of Oslo, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/49534
dc.description.abstractStore deler av verdens matvareproduksjon produseres av kvinner, og forskning viser at dersom kvinner får lik tilgang som menn til relevante ressurser i jordbruket, vil matproduksjonen øke og fattigdommen minske. Agroskogbruk er sett på som en nøkkeløsning på jordbruk i tropiske strøk, i forhold til å begrense CO2-utslipp og gi kvinner store fordeler i jordbruket. Kvinners tilgang på ressurser i jordbruket er av ulike årsaker begrenset. Ofte er kvinnene oversett med overlegg fra NGO-er og andre aktører, fordi de ikke blir regnet som bønder i ordets egen forstand, men i stedet spiller mer støttende roller i jordbruket som «bondens kone». Tradisjonelle kjønnsroller og skjev arbeidsfordeling av oppgaver vanskeliggjør også kvinnenes posisjon i jordbruket, da tidsbruken begrenser deres produktive roller. Denne oppgaven ser på kvinnene i agroskogbrukssamfunnet Kahkabila på Atlanterhavskysten av Nicaragua og deres tilgang til ressurser i jordbruket. De ulike ressursene er direkte knyttet til agroskogbruket og inkluderer eierskap til land og tre, samt tilgang på utdannelse, arbeidskraft og kreditt. Men også sosiale ressurser som tilgang til nettverk og deltakelse i politiske organ. Videre ser oppgaven på hvordan kvinnene har fått tilgang til disse ressursene og hvordan dette påvirker kvinnenes posisjon i samfunnet, hjemmet og i jordbruket. Det siste vil bli belyst ved hjelp av sentrale begreper som blant annet empowerment, bargaining power og room for manoeuvre.nor
dc.language.isonor
dc.titleKvinner og agroskogbruk i Kahkabila. En studie av kvinners tilgang på ressurser i en miskitu-landsbynor
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2016-03-04T11:18:20Z
dc.creator.authorHagen, Ann Helen
dc.identifier.urnURN:NBN:no-53122
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/49534/1/Denallersistemasteroppgaven.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata