Hide metadata

dc.contributor.authorKiil, Maiken Bjerga
dc.date.accessioned2016-03-04T11:11:31Z
dc.date.available2016-03-04T11:11:31Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationKiil, Maiken Bjerga. Midlertidighet som protest: Svenske sykepleiere og det norske arbeidsmarkedet. Master thesis, University of Oslo, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/49464
dc.description.abstractDenne studien tar for seg svenske sykepleieres migrasjon til norsk helsesektor og deres manøvrering i det norske arbeidsmarkedet og undersøker hvilken rolle bemanningsbransjen spiller i dette. Til tross for at Sverige opplever en sykepleiermangel og etterspørselen etter sykepleieferdigheter er stor, velger mange svenske sykepleier å ta arbeid i Norge. Å undersøke hvilke motivasjoner som fører sykepleierne til Norge gir også kunnskap om sykepleiernes aktørskap i det norske arbeidsmarkedet. Lønn blir ofte fremstilt i forskning som årsak til svenske sykepleieres tilstedeværelse i den norske helsesektoren, men studien viser at det også er andre faktorer som spiller inn. Det overordnede forskningsspørsmålet og temaet for studien omhandler hvilke rolle midlertidighet og ansettelse i bemanningsbyråer spiller for de svenske sykepleiernes aktørskap når de tar arbeid i Norge. Kvalitative intervjuer med 17 svenske sykepleiere med ulik tilknytning til det norske arbeidsmarkedet danner studiens empiriske grunnlag. Studien har et teoretisk utgangspunkt i arbeidsgeografiens teori om aktørskap, men trekker også inn andre teorier og analytiske begreper for å forklare sykepleiernes aktørskap. Funnene tyder på at bemanningsbransjen spiller en viktig rolle i å tilrettelegge for sykepleiernes arbeidsmigrasjon. Migrantenes motivasjoner for å ta arbeid i Norge påvirker deres videre manøvrering i den norske arbeidsmarkedet. Midlertidigheten i arbeidsrelasjonen brukes aktivt i å forbedre erfarte dårlige forhold og sykepleierne er sterke i møte med arbeidsgivere. På arbeidsplassen derimot bidrar midlertidigheten til å begrense sykepleiernes aktørskap.nor
dc.language.isonor
dc.subjectAktørskap
dc.subjectbemanningsbyrå
dc.subjectmidlertidighet
dc.subjectKatz
dc.subjecttriangulær
dc.subjectarbeidsrelasjon
dc.subjectarbeidsmigrasjon
dc.subjectsvenske
dc.subjectsykepleiere
dc.titleMidlertidighet som protest: Svenske sykepleiere og det norske arbeidsmarkedetnor
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2016-03-04T11:18:08Z
dc.creator.authorKiil, Maiken Bjerga
dc.identifier.urnURN:NBN:no-53089
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/49464/1/Maiken-Bjerga-Kiil.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata