Hide metadata

dc.contributor.authorArbo, Carl Petter
dc.date.accessioned2016-03-04T11:11:05Z
dc.date.available2016-03-04T11:11:05Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationArbo, Carl Petter. Gud er fascist! Erkeengelen Mikaels Legions modernitet, mentalitet og mystikk. Master thesis, University of Oslo, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/49432
dc.description.abstractOppgaven er en ideologistudie av Romanias mest fremtredende fascistbevegelse, Erkeengelen Mikaels Legion, i perioden 1927-1938. For Legionens medlemmer, legionærene, var politikk og religion to sider av samme sak, og hvorvidt bevegelsen kan karakteriseres som et uttrykk for en religiøs fundamentalisme eller som en fascistbevegelse som uttrykte sin misnøye med det etablerte og sine totalitære ambisjoner i religiøse termer, er et sentralt spørsmål for oppgaven. Gjennom en kvalitativ og kvantitativ tilnærming og analyse av kildemateriale stilles det spørs-mål ved det komplekse idéinnholdet i legionærenes virkelighetsoppfatning. De ideologiske drivkreftene bak bevegelsens idégrunnlag spores tilbake til den nasjonale oppvåkningen på 1800-tallet, og det vises hvordan tankene fra denne perioden, i kombinasjon med en utbredt folkelig antisemittisme og kontemporære ultra-nasjonalistiske strømninger, innvirket på legio-nærenes tankesett og visjoner. Oppgaven har et overordnet totalitarismeperspektiv og søker å plassere Legionen inn i eksisterende teoretiske tilnærminger og begrepsforståelser. Målet er å gi en presentasjon av på hvilken måte legionærenes framtidsdrøm var et uttrykk for fascismens alternative modernitet, i hvilken forstand Legionen var totalitær og hvorvidt det er fruktbart å karakterisere bevegelsens opptreden og uttrykk som en politisk religion.nor
dc.description.abstractThe thesis is a study of the ideology of Romania's most prominent fascist movement, the Legion of the Archangel Michael, between 1927-1938. For the legionaries politics and religion were to sides of the same coin, and whether the movement is to be characterized as an expression of religious fundamentalism, or as a fascist movement that brought forth acts, goals and ambitions in religious terms, is a key question for the thesis. With existing theoretical approaches and conceptual understandings the thesis seeks to give a presentation of the legionaries alternative modernity, in what sense the movement was totalitarian and whether or not is it fruitful to characterize the movements ideology as a political religion.eng
dc.language.isonor
dc.subjectFascisme
dc.subjecttotalitarisme
dc.subjectpolitisk
dc.subjectreligion
dc.subjectmodernitet
dc.subjectmellomkrigstiden
dc.subjectRomania
dc.subjectekstremisme
dc.subjectfundamentalisme
dc.titleGud er fascist! Erkeengelen Mikaels Legions modernitet, mentalitet og mystikknor
dc.titleGod is Fascist! The Legion of the Archangel Michael's modernity, mentality and mysticismeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2016-03-04T11:17:47Z
dc.creator.authorArbo, Carl Petter
dc.identifier.urnURN:NBN:no-53217
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/49432/1/Gud-er-fascist_Masteroppgave-Arbo.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata