Hide metadata

dc.contributor.authorNørstebø, Andreas Foyn
dc.date.accessioned2016-03-04T11:11:04Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationNørstebø, Andreas Foyn. Sverres saga: et ideologisk prosjekt. Master thesis, University of Oslo, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/49431
dc.description.abstractDenne avhandlingen tar for seg hvordan Sverres saga legitimerer Sverres maktovertakelse gjennom skrift. Ingen tidligere middelalderkonge hadde sett på det som nødvendig å legitimere sitt krav på tronen gjennom tekst, men i Sverres saga gis det et unikt innblikk i livet til en middelaldersk hersker. I tidligere forskning på ideologi rundt kong Sverre har hovedvekten vært lagt på Gryla, den delen av sagaen som ble skrevet under kongens levetid, under hans direkte innflytelse og på kampskriftet En tale mot biskopene fra 1190-årene der en får innblikk i hvordan bannlysningen fra kirken ble besvart av Sverre. Det er lite forskning på kongeideologien i Sverres saga som helhet og jeg vil derfor i denne oppgaven undersøke hvilke ideologiske idéer som Sverres saga gir uttrykk for. At Sverre personlig så til at kongesagaen hans ble skrevet, vitner om at det er en ideologi som ligger til grunn for hans maktovertakelse og en egeninteresse om hvordan kongeideologien ble skapt rundt ham.nor
dc.description.abstractThis thesis examines how Sverre saga legitimizes Sverres seizure of power through scripture. No previous medieval king had seen it necessary to legitimize his claim to the throne through scripture, but Sverre saga gives us a unique insight into the life of a medieval ruler. In earlier research on ideology around King Sverre, the emphasis has been placed on Grýla, the part of the saga, which was written in the kings lifetime, under his direct influence and on the letter En tale mot biskopene from the 1190 where one, gets insight into how excommunication from the church was answered by Sverre. There is little research on the royal ideology in Sverre saga as a whole and I will therefore examine in this paper the ideological ideas that the Sverre saga expresses. Sverre personally saw to it that the royal saga was written, and I believe that testifies that there is an ideology that underlies his seizure of power and a vested interest on the royal ideology that was created around him.eng
dc.language.isonor
dc.subjectSverres
dc.subjectsaga
dc.subjectideologi
dc.subjectsaga
dc.titleSverres saga: et ideologisk prosjektnor
dc.titleSverre saga: an ideological projecteng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2016-03-04T11:17:45Z
dc.creator.authorNørstebø, Andreas Foyn
dc.date.embargoenddate3015-11-10
dc.rights.termsDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter. Tilgangskode/Access code A
dc.identifier.urnURN:NBN:no-53294
dc.type.documentMasteroppgave
dc.rights.accessrightsclosedaccess
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/49431/1/Noersteboe_master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata