Hide metadata

dc.date.accessioned2016-02-10T10:11:52Z
dc.date.available2016-02-10T10:11:52Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/49086
dc.description.abstractBind 1-2 er en undersøkelse av Johan Halvorsens kunstneriske virke og en stilistisk gjennomgang av hans komposisjoner, mens bind 3 inneholder en tematisk verkoversikt, en kronologisk fortegnelse over Halvorsens konsertvirksomhet og registre. Fiolinisten, dirigenten og komponisten Johan Halvorsen (1864–1935) var en sentral figur i norsk musikkliv. Gjennom sitt 36-årige virke som kapellmester ved teater- og operascenene i Bergen og Kristiania stod han svært sentralt i framveksten av et nasjonalt norsk kulturliv. Som komponist var Halvorsen selvlært, og brorparten av hans musikk, komponert med korte tidsfrister og innimellom andre gjøremål, har vært rubrisert som «kapellmestermusikk». I utgangspunktet har den derfor hatt problemer med å passe inn en norsk kanon av musikk med «blivende verd». Verk som de tre symfoniene er blitt trukket fram i stedet. Denne avhandlingen har et annet utgangspunkt, idet den framhever hans mangesidige virke som fiolinist og kapellmester og hans fantastiske omstillingsevne og fantasi som selve kjernen i hans kompositoriske virke, noe som har nedfelt seg i alle typer komposisjoner av Halvorsen, ofte tilsynelatende som det reneste konglomerat av heterogene elementer side om side i samme verk. En kan vanskelig nærme seg en forståelse av Halvorsens musikk uten å se helheten i hans virke, uten å ta innover seg at han ved hver eneste komponistoppgave, liten som stor, kunne bygge på hele sitt arsenal av erfaringer som teaterkapellmester, fiolinist og orkesterdirigent. Dette begrenser seg ikke til rent musikalske erfaringer, men omfatter alle hans erfaringer som objekt for og deltaker i diskursene i og rundt musikklivet i hans samtid. Viktige begivenheter som musikkfesten i Bergen 1898 og prosessene rundt tilsetting av dirigent ved Nationaltheatret i 1899 og det Filharmoniske selskap i 1919 drøftes derfor inngående. En barriere for studier av Halvorsens musikk har vært mangelen på en systematisk gjennomgang av det notematerialet han etterlot seg. Basert på manuskripter i inn- og utland inkluderer avhandlingen en ny, kronologisk ordnet verkliste, samt en oversikt over Halvorsens musikalske gjøremål dag for dag i perioden 1876–1935.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.titleJOHAN HALVORSEN (1864-1935). En undersøkelse av hans kunstneriske virke og en stilistisk gjennomgang av hans komposisjoner. Med en tematisk verkoversikt og en kronologisk fortegnelse over Halvorsens konsertvirksomhet.en_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.creator.authorDybsand, Øyvin
dc.identifier.cristin1325080
dc.identifier.urnURN:NBN:no-52890
dc.type.documentDoktoravhandlingen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/49086/1/Bind-1-og-2-hovedbind.pdf
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/49086/4/Bind-3-Verkliste-Kronologi-Registre.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata