Hide metadata

dc.date.accessioned2016-02-08T13:05:17Z
dc.date.available2016-02-08T13:05:17Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/48992
dc.description.abstractTrond Eilev Linge Rørsle gjennom fjordlandskapet – om nyfunne bergmalingar på Honnhammar i Tingvoll . . . . . . . . . . . . . . 7 Annette Solberg Helganeset – en produksjonsplass for selolje. Spekk-kokegroper i en sørlig kontekst . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Lars Erik Gjerpe Kontinuitet i jernalderens bosetning. Et utdatert postulat arvet fra 1814-generasjonen? . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Marie Amundsen og Per Ditlef Fredriksen Når stedsbånd veves og løses opp. En sosial kronologi for bosetningen av Kalvebeitet i indre Sogn i yngre romertid og folkevandringstid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Regin Meyer, Lars Gustavsen og Lise-Marie Bye Johansen Georadarundersøkelse på Værne. Bygningslevninger som ikke kan sees, men likevel fornemmes . . . . . . . . . . . . 105 Per Holck Sigurd Jorsalsfarers hodeskalle på Akershus? En detektivhistorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Ellen Kathrine Friis, Unni Tveiten Grøtberg og Ole Tveiten Jernutvinning fra bergmalm i senmiddelalder – noen foreløpige resultater fra Grua på Hadeland . . . . . . . . 145 Torgrim Sneve Guttormsen Bruken av Borreparken i regionale kulturarvsstrategier i Vestfold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Norsk Arkeologisk Selskap: Årsberetning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
dc.language.isonoen_US
dc.publisherNorsk arkeologisk selskap
dc.relation.ispartofViking http://urn.nb.no/URN:NBN:no-39188
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-39188
dc.titleViking, 77(2014)en_US
dc.typeSeries issueen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-52809
dc.type.documentSeriehefteen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/48992/1/Viking_2014_web.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata