Hide metadata

dc.contributor.authorFinstad, Linn Christine
dc.date.accessioned2016-01-26T23:00:34Z
dc.date.available2016-01-26T23:00:34Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationFinstad, Linn Christine. Digital ondskap: Forholdet mellom digital mobbing og depressive symptomer. Hvilke beskyttelsesfaktorer virker modererende på denne sammenhengen.. Master thesis, University of Oslo, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/48757
dc.description.abstractForfattere: Linn Christine Finstad og Ingunn Hove Tittel: Digital ondskap: Forholdet mellom digital mobbing og depressive symptomer. Hvilke beskyttelsesfaktorer virker modererende på denne sammenhengen? Veiledere: Svein Mossige og Trine Waaktaar Bakgrunn: Digital mobbing er en relativt ny form for mobbing som har vist å ha sammenheng med depressive symptomer hos ungdom. Hensikten med denne studien var å undersøke om digital mobbing har sammenheng med depressiv symptomatologi, og avdekke om beskyttelsesfaktorene virker kompensatorisk eller modererende på sammenhengen. Fra tidligere fins det et fåtalls studier som har sett på hvordan enkelte beskyttelsesfaktorer virker sammen med et depressivt utfall etter digital mobbing, og etter vår kjennskap har ingen tatt for seg både individuelle, familiære og sosiale beskyttelsesfaktorer i samme studie. Denne studien benytter seg av the resilience scale for adolescents (READ) som operasjonaliserer resiliens gjennom fem faktorer: personlig kompetanse, sosial kompetanse, strukturert stil, familiesamhold og sosial støtte. Økt forståelse for hvordan resiliensfaktorer påvirker forholdet mellom digital mobbing og depressive symptomer kan gi implikasjoner for videre forskning og utvikling av intervensjoner for ungdom utsatt for digital mobbing. Metode: Datamaterialet er fra en epidemiologisk studie fra 2007 stilt til rådighet av NOVA. Utvalget bestod av 6957 elever fra 18-21 år på VK II-trinnet i videregående skole. Det ble utført multiple hierarkiske regresjonsanalyser med interaksjonsledd for hver resiliensfaktor i separate analyser for kjønn. Resultat: Det ble funnet signifikante sammenhenger mellom digital mobbing og depressive symptomer kontrollert for resiliensfaktorer for begge kjønn. Videre fant vi signifikante negative direkte hovedeffekter for alle resiliensfaktorene på depressive symptomer for begge kjønn, og to signifikante moderatoreffekter på individnivå for gutter, ingen for jenter. Konklusjon: Resultatene viser at digital mobbing har sammenheng med depressive symptomer, og indikerer at resiliens kan virke beskyttende for ungdommer utsatt for digital mobbing; kompenserende for depressive symptomer hos begge kjønn, og modererende ved at individuelle resiliensfaktorer påvirker sammenhengen mellom digital mobbing og depressive symptomer hos gutter.nor
dc.language.isonor
dc.subjectDigital
dc.subjectmobbing
dc.subjectResiliensfaktorer
dc.subjectDepressive
dc.subjectsymptomer
dc.subjectUngdom
dc.titleDigital ondskap: Forholdet mellom digital mobbing og depressive symptomer. Hvilke beskyttelsesfaktorer virker modererende på denne sammenhengen.nor
dc.typeMaster thesis
dc.typeGroup thesis
dc.date.updated2016-01-26T23:00:34Z
dc.creator.authorFinstad, Linn Christine
dc.identifier.urnURN:NBN:no-52606
dc.type.documentMasteroppgave
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/48757/1/Digital-ondskap-20-10-15docx.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata