Hide metadata

dc.date.accessioned2016-01-15T11:20:51Z
dc.date.available2016-01-15T11:20:51Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/48580
dc.description.abstractI 2009 utga Helsedirektoratet Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring. Hensikten var å identifisere pasienter i risiko for underernæring og samtidig gi adekvat ernæringsbehandling. I kontakt med professor og overlege på Geriatrisk avdeling ved Ullevål OUS, Torgeir Bruun Wyller, fikk vi vite at det var ønsket en forbedring av ernæringsfokus på akutt geriatrisk avdeling på OUS, Ullevål. Vi har vært på avdelingen for å kartlegge hvilke rutiner de har for å avdekke underernæring hos sine pasienter. Vi har snakket med ansvarlige leger, sykepleiere og klinisk ernæringsfysiolog (KEF) tilknyttet avdelingen. Basert på våre observasjoner fant vi et manglende fokus på underernæring i det daglige arbeidet. Når underernæring ble vurdert, var dette sjeldent basert på objektive kriterier som anbefales i de nasjonale retningslinjene. Det var heller ikke klare rutiner for når ernæringsmessig risiko skulle utløse henvisning til KEF. Flere av aktørene vi har vært i kontakt med anerkjenner et behov for at flere pasienter vurderes for ernæringsmessig risiko på en mer objektiv måte. Vi foreslår et forbedringsprosjekt, som innebærer bruk av et verktøy gruppen har utarbeidet i kombinasjon med forebyggingstiltak mot vektnedgang. I verktøyet inngår det evidensbaserte og objektive målet BMI, samt spørsmål om vektnedgang og redusert matinntak. Verktøyet skal brukes av sykepleiere i det daglige arbeidet og har klare indikasjoner for hva som utløser videre vurdering og oppfølging fra KEF. For at oppfølgingsbehovet skal imøtekommes anbefaler vi KEF i 100 % stilling. KEF vil kunne fungere som prosjektleder for dette arbeidet og også formidle oppfølgingsbehov til primærhelsetjenesten.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.titleIdentifisering av ernæringsmessig risiko hos pasienter på akutt geriatrisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus, Ullevålen_US
dc.typeMaster thesis
dc.typeGroup thesis
dc.creator.authorEidsvoll, Silje
dc.creator.authorFattah, Ida Susanna
dc.creator.authorHübert, Anne Louise
dc.creator.authorIqbal, Raja Khuram
dc.creator.authorJohnsen, Rebekka
dc.creator.authorLangeland, Kaja
dc.creator.authorVik, Kristian
dc.identifier.urnURN:NBN:no-52451
dc.type.documentProsjektoppgave
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/48580/1/KLoK-K6.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata