Hide metadata

dc.contributor.authorRasch, Kate Vivi
dc.date.accessioned2015-12-23T23:00:13Z
dc.date.available2015-12-23T23:00:13Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationRasch, Kate Vivi. Når jeg snakker spansk er jeg meg. Master thesis, University of Oslo, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/48347
dc.description.abstractSammendrag I denne oppgaven ser jeg på noen språklige og sosiale utfordringer internasjonale studenter vil møte ved videre studier på Universitetet i Oslo, etter endt norskundervisning. Mitt empiriske materiale er fire internasjonale studenter jeg har fulgt gjennom ett semester. Disse har valgt norsk som undervisningsspråk. På eksamen blir de vurdert utfra de samme kriteriene som studenter som har norsk som morsmål. Mine fire samtaledeltakere har alle fått de beste karakterene på eksamen i norsk på Universitetet i Oslo, og i kombinasjon med den høyere utdanningen de har fra sine hjemland, oppfyller de opptakskriteriene fra Universitetet. De er også godt kjent med selve studenttilværelsen. Møtet med den norske kulturen og språket gir nye erfaringer, og møtet med norsk akademisk muntlig og skriftlig norsk byr på særlige utfordringer. Mitt teoretiske utgangspunkt er at identitet og identitetsforståelse ikke er en permanent og uforanderlig naturgitt størrelse, men dynamisk og sammensatt. Denne teoretiske tilnærmingen bygger på at man har flere identiteter som blir konstruert i sosial samhandling, og at de hele tiden er gjenstand for forhandling. Sentralt i studiet av språk og andrespråksinnlæring er identitet og språk, hvordan vi presenterer vår identitet gjennom språket. Språk er sentralt i konstruksjon og forhandlinger av identitet, og språklig adferd kan defineres som en identitetshandling fordi den personlige identiteten og personens innordning i sosiale roller vil synliggjøres ved hjelp av språket (Mæhlum 2008). Oppgaven tar utgangspunkt i situasjonen beskrevet over og har følgende problemstillinger: 1. Hvordan forholder samtaledeltakerne seg til forelesninger på norsk? 2. Hvordan lærer de seg mer norsk? Har de noen metoder og strategier for å øke vokabular og idiomatiske uttrykk? 3. I hvor stor grad blir denne studentgruppa inkludert i ulikt studierelatert arbeid med studenter som har norsk som morsmål? Hvordan fungerer seminargruppene og kollokviegruppene for dem? 4. Språk og identitet. Hvordan oppleves studiesituasjonen på Universitet i Oslo for mine samtaledeltakere? Hvem de blir gjort til?nor
dc.language.isonor
dc.titleNår jeg snakker spansk er jeg megnor
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2015-12-23T23:00:13Z
dc.creator.authorRasch, Kate Vivi
dc.identifier.urnURN:NBN:no-52266
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/48347/1/Nr-jeg-snakker-spansk-er-jeg-meg-til-PDF.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata