Hide metadata

dc.contributor.authorTormodsgard, Ingrid Olsen
dc.date.accessioned2015-12-17T23:00:12Z
dc.date.available2015-12-17T23:00:12Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationTormodsgard, Ingrid Olsen. "Det blir nok vi som flytter først" - En studie av kommunale beboeres opplevelser av Tøyenløftet. Master thesis, University of Oslo, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/48317
dc.description.abstractMasteroppgaven følger det mye omtalte områdeløftet på Tøyen, også kjent som Tøyenløftet, med spesielt fokus på tiltak rettet mot å endre sammensetningen av Tøyens beboermasse. Oppgaven undersøker blant annet hvorvidt disse kan ses som en fortsettelse av offentlig styrte gentrifiseringsprosesser i Oslo, omtalt av Sæter og Ruud (2005), ved å studere prosessene rundt salget av de kommunale blokkene Hagegata 30 og 31. Foruten analyse av offentlige dokumenter, og intervjuer og spontane samtaler med involverte aktører som politikere, ansatte i bydel Gamle Oslo og representanter fra beboergrupperinger som Tøyenkampanjen, har det vært en prioritering å utføre intervjuer med både nåværende og allerede utflyttede beboere fra disse adressene, for å utforske deres opplevelser og erfaringer knyttet til Tøyenløftet. Valg av informanter er basert på at disse beboerne potensielt kan oppleve å måtte flytte fra Tøyen og Gamle Oslo. Til tross for at gentrifiseringsforskningen i stor grad har undersøkt menneskers behov og preferanser for å flytte inn i et område, vet vi svært lite om mennesker som blir ekskludert som følge av den samme prosessen. Intervjuer med beboerne i Hagegata 30 og 31 belyser dermed lite utforskede, men viktige aspekter ved områdeløft som delvis oppnås gjennom en beboerutskiftning.nor
dc.language.isonor
dc.subjectGentrifisering
dc.subjectTøyen
dc.subjectkommunale
dc.subjectboliger
dc.subjectTøyenløftet
dc.title"Det blir nok vi som flytter først" - En studie av kommunale beboeres opplevelser av Tøyenløftetnor
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2015-12-17T23:00:12Z
dc.creator.authorTormodsgard, Ingrid Olsen
dc.identifier.urnURN:NBN:no-52242
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/48317/1/tormodsgard_master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata