Hide metadata

dc.contributor.authorHjorteset, Mari Andrine
dc.date.accessioned2015-12-08T23:00:14Z
dc.date.available2015-12-08T23:00:14Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationHjorteset, Mari Andrine. Kampen om gata - En analyse av trafikantgruppers mikrosamspill i Oslo. Master thesis, University of Oslo, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/48229
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven er å se på de mikroforhandlingene som skjer mellom ulike trafikanter og trafikantgrupper, og undersøke om de tilfeldige møtene i trafikken er preget av samspill eller konflikt. Oppgavens tema er valgt med utgangspunkt i det politiske målet om at all vekst i persontransport skal tas med miljøvennlige transportformer; økt kollektivtrafikk, sykkel og gange. Jeg mener det i denne sammenheng er viktig å øke kunnskapsgrunnlaget om hvordan trafikanter samhandler, og hva som preger trafikkulturen i Oslo for å se hvordan en slik utvikling vil påvirke den enkelte trafikants trygghetsfølelse og sikkerhet. Det sentrale målet for oppgaven er å se hva som foregår underveis i vår daglige mobilitet, og hvordan vi forhandler med andre mens vi er i bevegelse. Hvilke signaler om atferd sender vi ut, og hvordan leses og tolkes disse signalene? Oppgaven finner at trafikkulturen i Oslo i stor grad er preget av samspill, god flyt, høy moralsk ansvarsfølelse, og god etterlevelse av de formelle trafikkreglene. Dette gjør at det i de aller fleste tilfeller er trygt å ferdes i Oslo, uansett transportmiddel og infrastruktur. De forskjellige trafikantgruppene har ulik mobilitet og beskyttelse, dette påvirker deres handlinger, ansvarsfølelse og risikovurdering. Enkelte trafikanter er også mer risikovillige sammenlignet med andre trafikanter, noe som gir ulik atferd. Selv om de formelle trafikkreglene i stor grad etterleves, er det derfor likevel behov for taktiske beslutninger og improvisasjon i møte med andre trafikanter. Det at de aller fleste trafikanter føler et høyt moralsk ansvar for å sikre trygg ferdsel, muliggjør strategisk interaksjon ved at man handler i strid med formelle regler, fordi andre som regel tilpasser seg for å unngå kollisjon.nor
dc.language.isonor
dc.subjectOslo
dc.subjecttrafikkavvikling
dc.subjecttrafikkultur
dc.subjectbilister
dc.subjectsyklister
dc.subjectfotgjengere
dc.subjecttrikkeførere
dc.subjectmobilitet
dc.titleKampen om gata - En analyse av trafikantgruppers mikrosamspill i Oslonor
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2015-12-08T23:00:14Z
dc.creator.authorHjorteset, Mari Andrine
dc.identifier.urnURN:NBN:no-52161
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/48229/1/Mari_Hjorteset.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata