Hide metadata

dc.contributor.authorSommerseth, Nina Carlsen
dc.date.accessioned2015-11-12T23:00:25Z
dc.date.available2015-11-12T23:00:25Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationSommerseth, Nina Carlsen. Et "Terapeutisert" religiøst Norge - En Kvalitativ undersøkelse av prester i Den norske kirke og alternative terapeuter. Master thesis, University of Oslo, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/47716
dc.description.abstractI dag befinner Den norske kirke seg på et livssynsmarked, hvor den ikke lenger har livssynskontrollen. Nyåndeligheten gjør seg stadig mer gjeldene på livssynsmarkedet. Nesten halvparten av Norges befolkning har gått til alternativbehandling, samtidig er 75 prosent av den norske befolkningen medlemmer av Den norske kirke. Om man ser på prester og alternative terapeuter i lys av vår moderne tid, og legevitenskapen, med tanke på psykologien, vil muligens begge to bli definert som alternative. Begge gruppene vil representere en alternativ terapi, hvor det er et religiøst tilsnitt i deres arbeid i motsetning til konvensjonell terapi, psykologi basert på skolemedisin. Da kan det muligens oppstå et motsetningsforhold mellom det vitenskapelige og det åndelige. På en annen side trenger det ikke å være et motsetningsforhold mellom det vitenskapelige og det åndelige, dynamikken mellom de to retningene kan også være komplimenterende. Denne oppgaven handler om presters og alternative terapeuters terapivirksomhet knyttet til sjelesorg og samtaleterapi. Oppgaven er en undersøkelse av mulige fellestrekk mellom Den norske kirke og den nyåndelig sfæren med tanke på sjelesorg og samtaleterapi. Jeg forstår her alternative terapeuter som en del av den nyåndelige sfæren. Jeg har intervjuet fire prester og fire alternative terapeuter i Oslo om deres arbeid som henholdsvis sjelesørger og terapeut. Prestene og de alternative terapeutenes svar er empirien jeg legger til grunn når jeg sammenligner sjelesorg og samtalepraksis i en institusjonalisert religion og en mer «smurt tynt utover» og spiritualisert form for religion.nor
dc.language.isonor
dc.subjectReligion
dc.subjectDen
dc.subjectnorske
dc.subjectkirke
dc.subjectnyåndelighet
dc.subjectnyreligiøsitet
dc.subjectprest
dc.subjectalternative
dc.subjectterapeuter
dc.subjectsjelesorg
dc.subjectsamtaleterapi
dc.titleEt "Terapeutisert" religiøst Norge - En Kvalitativ undersøkelse av prester i Den norske kirke og alternative terapeuternor
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2015-11-12T23:00:25Z
dc.creator.authorSommerseth, Nina Carlsen
dc.identifier.urnURN:NBN:no-51747
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/47716/1/Et-terapeutisert-religist-Norge.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata