Hide metadata

dc.contributor.authorGrøvlen, Lars Henrik
dc.date.accessioned2015-11-12T23:00:24Z
dc.date.available2015-11-12T23:00:24Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationGrøvlen, Lars Henrik. Til Barents beste? Et innblikk i argumentasjon tilknyttet diskursen om rituell omskjæring av gutter. Master thesis, University of Oslo, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/47715
dc.description.abstractDebatten om rituell omskjæring ble sist tatt opp i 2014 i forbindelse med et lovforslag om regulering av ritualet som ble vedtatt ved årsskiftet 2014/2015. Den føyer seg derimot inn i en lengre diskurs som i denne teksten vil begrenses tilbake til 2011. Seks medie-utspill og seks høringer blir lagt til grunn for en kritisk diskursanalyse, med sikte på å avdekke inkonsekvens i argumentasjonen. Handler egentlig debatten om medisinske problemstillinger? I hvilken grad kan skader rundt ritualet forebygges? Hva er egentlig problemet med å begrense fenomenet? Finnes det i grunn viktigere ting å debattere? Målet vil være å få besvart følgende spørsmål: Kan argumentasjonen tilknyttet rituell omskjæring føyes inn i en mer omfattende diskurs? Kan medisinsk fundert argumentasjon tilknyttet rituell omskjæring virke mot sin hensikt? Hvordan omfatter argumentasjon tilknyttet rituell omskjæring andre fenomener? Ritualets historiske og kulturelle utvikling, motiver og begrunnelser åpner for et mangfold som fortjener større rom i en eventuell senere diskurs, med tanke på hvordan både kritikere og forsvarere av ritualet kan være tjent med å legge ytterligere vekt på disse. I den grad det historiske og kulturelle bakteppet for ritualet er relevant vil dette trekkes fram ved ulike punkter i teksten, med forbehold om at andre dimensjoner ved diskursen kan åpne for større relevans enn hva som har vært tilfellet her. Analysen vil forhåpentligvis avdekke problematiske trekk ved dikotomien «kritikk og forsvar» i deltakernes argumentasjon. Spørsmålene søker å problematisere relevante og sentrale poenger fra deltakernes side, samt å avdekke likheter mellom deltakernes argumentasjon. Premissene som har blitt lagt til grunn for kritikk av omskjæring som inngrep kan overføres til andre fenomener, og argumentasjonen generelt har i varierende grad vært treffende for hva rituell omskjæring som ritual innebærer. Særlig merkbart er hvordan medisinsk argumentasjon kan svekke poenger fra både kritikere og forsvarere av ritualet.nor
dc.language.isonor
dc.subjectOmskjæring
dc.subjectdiskursanalyse
dc.titleTil Barents beste? Et innblikk i argumentasjon tilknyttet diskursen om rituell omskjæring av gutternor
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2015-11-12T23:00:24Z
dc.creator.authorGrøvlen, Lars Henrik
dc.identifier.urnURN:NBN:no-51746
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/47715/1/Mastergradsoppgave-Lars-Grvlen.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata