Hide metadata

dc.contributor.authorHalvorsen, Sandra Soltvedt
dc.date.accessioned2015-11-12T23:00:20Z
dc.date.available2015-11-12T23:00:20Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationHalvorsen, Sandra Soltvedt. Muslimsk cyberfeminisme i et digitalt demokrati. Master thesis, University of Oslo, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/47711
dc.description.abstractDenne oppgaven handler om hvordan muslimsk cyberfeminisme utspiller seg i Norge og England. Bakgrunn for valg av tema og problemstilling, er den økende bruken og tilstedeværelsen til muslimske kvinner i medieoffentligheten og på cyberspace. I den vesteuropeiske konteksten er ofte islam og dens forhold til kvinnerettigheter oppe til debatt. I løpet av de siste tiårene har kvinner blitt mer deltagende i denne offentlige debatten og diskursen, ved hjelp av digitale medier. Disse kvinnene fungerer som selvstendige medieaktører, og de viser at de kan bidra med alternative stemmer i den offentlige diskursen om religion. Dette er grunnlaget for hvorfor jeg synes det er interessant å se på hvordan muslimske kvinner ytrer seg på cyberspace, i lys av de mest relevante sakene som har vært oppe til debatt. Jeg kategoriserer kvinnene i oppgaven min som muslimske cyberfeminister, fordi de representerer mange av de kvalitetene jeg mener en kvinne må besitte for å defineres slik. Muslimsk cyberfeminisme er en form for feminisme som foregår på cyberspace av aktive, muslimske kvinner. Budskapet deres er koblet opp mot typiske feministiske kampsaker slik som kvinnerettigheter, menneskerettigheter, sosial rettferdighet og likestilling. Muslimske cyberfeminister og deres aktivisme i form av blogger og nettbaserte avisinnlegg, kan bidra til en aktiv form for mediatisering av religion. Denne nye typen aktivisme gjør seg gjeldende, både individuelt og kollektivt. Ved hjelp av sekulær argumentasjon knyttet til menneskerettigheter og kvinnerettigheter, samt kunnskap om cyberspace, kan denne aktivismen påvirke både den transnasjonale og den nasjonale diskursen. Cyberfeminisme er dermed med på å bidra til en global feminisme. Ved å bruke tekstanalyse, samt en hermeneutisk tilnærming vil jeg analysere ulike tekster skrevet av muslimske kvinner. Målet vil være å se på den sekulære argumentasjonen kvinnene bruker for å få frem sine egne perspektiver, på saker knyttet til kvinnerettigheter, menneskerettigheter og religion. Hensikten med dette vil være å undersøke hvordan muslimsk cyberfeminisme utspiller seg i Norge og England.nor
dc.language.isonor
dc.titleMuslimsk cyberfeminisme i et digitalt demokratinor
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2015-11-12T23:00:20Z
dc.creator.authorHalvorsen, Sandra Soltvedt
dc.identifier.urnURN:NBN:no-51742
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/47711/1/Masteroppgave-av-Sandra-Halvorsen--Muslimsk-Cyberfeminisme.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata