Now showing items 1-1 of 1

  • Morgendagens omsorgRestricted Access 
    Andersland, Guri (Master thesis / Masteroppgave, 2017)
    I statsbudsjettet 2017 legger regjeringen til rette for bruk av velferdsteknologi og mobil helseteknologi. Studien ser på hvordan utviklingen av velferdsteknologi gjennomføres i helse- og omsorgsbransjen. Oppgaven fokuserer ...