Hide metadata

dc.contributor.authorSkjelstad, Tone Vibeke
dc.date.accessioned2015-09-22T22:00:19Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationSkjelstad, Tone Vibeke. Et badeanlegg i Oslofjorden. Master thesis, University of Oslo, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/46096
dc.description.abstractSAMMENDRAG De norske arkitektene Eyvind Moestue (1893- 1977) og Ole Lind Schistad (1891- 1979) ble i 1932 engasjert av firmaet M. & H. Inger til oppdraget om å utforme et moderne restaurant- og badeanlegg 13 km syd for Oslo i Oppegård kommune ved Bunnefjordens østside. Oppgavens mål er å forklare utformingen av badeanlegget på Ingierstrand bad med en restaurant ved å se på arkitektenes tidligere verk, byggeoppdraget og betingelser, samtidens arkitektur, periodens landskapssyn og tidligere og samtidige badeanlegg. Det prosessuelle arbeidet med restaurantbygningen har vært sentralt og handler om M. & H. Inger sitt nybygg som stod ferdig et år etter badeanlegget. Et anlegg tilrettelagt med en rekke mindre servicebygninger, aktiviteter og fasiliteter som stupetårn, brygger og en friluftsrestaurant. Arkitektoniske strømninger preget perioden og de modernistiske arkitektene i Europa skulle etter hvert få fotfeste mot slutten av 1920- tallet. Oppgaven forsøker å vise hva som ligger bak arkitektenes formale uttrykk. Eksempler på egne tidligere arbeider, eksempler på bygninger, ideer og arkitekter vil bli belyst for å se på hvordan egne arbeider og samtidens tendenser påvirket oppdraget med restaurantbygningens endelige form og funksjon. Undersøkelsen prøver å belyse arkitektene Eyvind Moestue og Ole Lund Schistad sitt samarbeid med utbygger gjennom de ulike stadiene under idèprosjektet, skisseprosjektet og utarbeidelsen mot ferdig restaurantbygning. Både badeanlegg og restaurant skulle tilrettelegges for funksjon og tilpasse seg et skrånende kupert terreng der det var plass til mange besøkende samtidig i en tid da fellesskapet og sosialdemokratiet stod sterkt. Oppgaven forsøker også å gi svar på den landskapsmessige tilnærmingen på Ingierstrand, hvilke karakteristiske særtrekk anlegget har fra den modernistiske tradisjonen. Tilnærmingen til naturen blir sett i sammenheng med ideer fra kjente funksjonalistiske arkitekter som Gunnar Asplund, Le Corbusier og Mies van der Rohe. Arkitektene prøvde å fange tidsånden i den nye modernistiske retningen og den nye typologien til badeanleggenes som dukket opp i Norge, Skandinavia og Europa fra perioden 1929- 1934 der lys, luft, hygiene og kroppskultur stod sentralt. Undersøkelsen vil sammenligne Ingierstrand bad med andre badeanlegg for å belyse anleggets formale uttrykk, de funksjonelle funksjonene og landskapssituasjonen på anleggene. Store anlegg anlagt med et utgangspunkt i en sosialdemokratisk tankegang. Et helsebringende og sosialt sted der store åpne arealer var en viktig del av anleggets funksjon.nor
dc.language.isonor
dc.titleEt badeanlegg i Oslofjordennor
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2015-09-22T22:00:19Z
dc.creator.authorSkjelstad, Tone Vibeke
dc.date.embargoenddate3015-06-16
dc.rights.termsDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter. Tilgangskode/Access code A
dc.identifier.urnURN:NBN:no-50297
dc.type.documentMasteroppgave
dc.rights.accessrightsclosedaccess
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/46096/1/ORGINAL--Et-badeanlegg-i-Oslofjorden.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata