Hide metadata

dc.contributor.authorHeglum, Mari Amdahl
dc.date.accessioned2015-09-22T22:00:14Z
dc.date.available2015-09-22T22:00:14Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationHeglum, Mari Amdahl. Miljøpartiet de Grønnes vei mot Stortinget Fra fundamentalister til pragmatister? En studie av det norske miljøpartiets medlemmer 2002-2014. Master thesis, University of Oslo, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/46092
dc.description.abstractDenne studien handler om hvordan Miljøpartiet de Grønnes medlemsorganisasjon har utviklet seg mellom 2002-2014, perioden hvor partiet krysset de nødvendige hindringene for å oppnå nasjonal parlamentarisk representasjon. Min empiriske analyse viser overordnet at MDG i 2002 var et grasrotorientert, ikke-strategisk, økologisk radikalt og pasifistisk parti som plasserte seg langt til venstre på den økonomiske høyre-venstre-aksen, og som gjennomsnittlig hadde en anti-autoritær medlemsmasse. Som et resultat av den sterke medlemsveksten har partiet i 2014 beveget seg mot sentrum i både organisatoriske og strategiske spørsmål, samt på sentrale holdningsdimensjoner tradisjonelt forbundet med grønne partier. Glidningen mot sentrum er imidlertid moderat, og partiet må fortsatt vurderes som å være et relativt grasrotorientert og økologisk «annerledesparti». Videre viser analysen at partiets organisatoriske forankring i sosiale bevegelser er svekket som andel av den totale medlemsmassen, og at dette er en sannsynlig forklaring på partiets bevegelse i mer pragmatisk retning. Partiet er fortsatt sterkt forankret i sosiale bevegelser og miljøorganisasjoner, men har også rekruttert medlemmer fra andre deler av det organiserte og uorganiserte samfunnet. Medlemsmassen i 2014 er også i gjennomsnitt eldre, har høyere utdanning, er mer urbane, og består av flere ledere enn før, variabler som alle i større eller mindre grad er korrelert med bevegelse mot sentrum på ulike dimensjoner. Til sist viser analysen at partiet i 2002 var preget av såkalte «realos/fundis»-liknende fraksjoner som var uenige både om organisasjon, strategi og i økologiske spørsmål. I 2014 er segmenteringen mellom fraksjonene redusert, fordi begge anerkjenner behovet for å ha en politisk strategi rettet mot sitt ytre miljø. Det har også vært et kvalitativt skift i partiets toppledelse over tid. Mens topplederne i 2002 var den mest radikale gruppen i partiet, er tilfellet motsatt i 2014, hvor topplederne er mer positive til sentralisering av partiorganisasjonen, mer pragmatiske i økologiske spørsmål og mindre pasifistiske en de passive medlemmene. Hva dette konkret betyr for MDGs fremtidige rolle i norsk politikk er fortsatt et åpent spørsmål. Mine resultater indikerer at partiets medlemsmasse er klare for å inngå samarbeid med andre partier, og at de stort sett er enige om at det er nødvendig å ha en strategi rettet mot sitt ytre miljø. Dersom MDGs vekst på meningsmålingene fortsetter, og de andre partiene skulle ønske å inngå samarbeid med partiet, er det derfor ikke utenkelig at MDG i fremtiden også vil krysse Rokkans siste institusjonelle terskel: innpass i regjeringskontorene. Eventuelt, slik Mogans Pedersen (1991: 97) vurderer det, krysse terskelen for relevans ved å få en sentral rolle som vippeparti på Stortinget, og slik kunne påvirke fremtidige regjeringskonstellasjoner, og dermed også utviklingen av norsk politikk.nor
dc.language.isonor
dc.subjectMiljøpartiet
dc.subjectde
dc.subjectGrønne
dc.subjectMDG
dc.subjectnorsk
dc.subjectpolitikk
dc.subjectpolitisk
dc.subjectparti
dc.subjectpartimedlemmer
dc.subjectgrønne
dc.subjectpartier
dc.subjectgrønn
dc.subjectpolitikk
dc.titleMiljøpartiet de Grønnes vei mot Stortinget Fra fundamentalister til pragmatister? En studie av det norske miljøpartiets medlemmer 2002-2014nor
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2015-09-22T22:00:14Z
dc.creator.authorHeglum, Mari Amdahl
dc.identifier.urnURN:NBN:no-50294
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/46092/1/Heglum_Master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata