Hide metadata

dc.contributor.authorHellenes, Ingvild
dc.date.accessioned2015-09-21T22:00:57Z
dc.date.available2015-09-21T22:00:57Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationHellenes, Ingvild. Fra forskning til forkynnelse: Norske teologer om Jesu oppstandelse - en idéhistorisk analyse av prekentekstgjennomgåelser for 1. og 2. påskedag fra 1970 til 2009. Master thesis, University of Oslo, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/46083
dc.description.abstractJesu oppstandelse er en av de mest omdiskuterte hendelser i historien. Mange har meninger om denne, og ikke minst fagteologene. Dette er en idéhistorisk analyse av synet på Jesu oppstandelse slik det kommer til uttrykk hos forfattere av tekstgjennomgåelser som er skrevet som hjelp til å forberede prekener. Primærmaterialet er hentet fra de norske tidsskriftene Luthersk Kirketidende og Teologi for Menigheten, senere Nytt Norsk Kirkeblad. Tekstgjennomgåelsene er skrevet for 1. og 2. påskedag i perioden 1970-2009. Oppgaven fokuserer spesielt på hvordan den internasjonale forskningen på Det nye testamentet har spilt en rolle for norske teologers syn på oppstandelsen. Første del av oppgaven tar for seg viktige utviklinger i forskningen på Det nye testamentet og Jesu liv. Videre presenteres bakgrunnen for tidsskriftenes oppstart, med norsk kristendomshistorie fra 1800-tallet som kontekst. Mitt hovedspørsmål er: Hva mener teologene om Jesu oppstandelse, slik det kommer til uttrykk i tekstgjennomgåelsene? I analysen stilles det to underspørsmål. Det første er: Hvordan forstår teologene oppstandelsen som hendelse? Her viser det seg blant annet at forskningsmetoder som redaksjonskritikk, eksistensial interpretasjon og feministiske lesninger har innvirkning på teologenes syn på evangeliene som kilder. Dette har igjen konsekvenser for synet på oppstandelsen. Jeg finner at det generelt er stor enighet om at oppstandelsen har skjedd, men større variasjon i hvordan evangelienes fortellinger om den skal tolkes. Det andre hovedspørsmålet er: Hva mener teologene med «å tro» på oppstandelsen, og hva har Jesu oppstandelse å si for nåtiden? Vi vil her for eksempel se at trender når det gjelder fokus på menneskers individuelle møte med den oppstandne Jesus, går langt tilbake i tid.nor
dc.description.abstractThis thesis analyses Norwegian theologians´ view on the resurrection of Jesus. The analysed material are written preparations for Easter Sunday and Easter Monday sermons. The texts are collected from two Norwegian journals, Luthersk Kirketidende and Teologi for Menigheten, later named Nytt Norsk Kirkeblad. The views are put into the context of intellectual history, focusing on the influence from international research on the New Testament. Some general historical developments concerning Christianity´s position in Norway are also taken into consideration.eng
dc.language.isonor
dc.subjectJesu
dc.subjectoppstandelse
dc.subjectpreken
dc.subjecttekstgjennomgåelser
dc.subjectLuthersk
dc.subjectKirketidende
dc.subjectTeologi
dc.subjectfor
dc.subjectMenigheten
dc.subjectNytt
dc.subjectNorsk
dc.subjectKirkeblad
dc.subjectNT
dc.subjectforskning
dc.subjecthistorisk
dc.subjectJesus
dc.subjectforskning
dc.subjectnorsk
dc.subjectkristendomshistorie
dc.subjectpåske
dc.titleFra forskning til forkynnelse: Norske teologer om Jesu oppstandelse - en idéhistorisk analyse av prekentekstgjennomgåelser for 1. og 2. påskedag fra 1970 til 2009nor
dc.titleFrom Research to Preaching: Norwegian Theologians on the Resurrection of Jesus - an analysis of written sermon preparations for Easter Sunday and Easter Monday from 1970-2009eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2015-09-21T22:00:57Z
dc.creator.authorHellenes, Ingvild
dc.identifier.urnURN:NBN:no-50285
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/46083/1/Hellenes--Masteroppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata