Hide metadata

dc.contributor.authorMarthinsen, Tuva Kindt
dc.date.accessioned2015-09-21T22:00:52Z
dc.date.available2015-09-21T22:00:52Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationMarthinsen, Tuva Kindt. John Dewey om demokrati, utdanning og erfaring. Master thesis, University of Oslo, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/46076
dc.description.abstractHvordan vi som mennesker lever sammen i samfunn betinges blant annet av hvordan vi forstår oss selv som individer, hvilket verdigrunnlag vi deler og hvordan vi ser på demokrati og styremakt. Diskusjoner rundt hva demokrati innebærer, og hvordan vi kan mediere ulike synspunkter, er sentralt for hvordan vi ønsker å strukturere våre samfunn. Deweys utdannings –og demokratiteori er aktuell i så måte; den gir oss både en forståelse av oss selv som individer og sosiale vesener, og en metode for hvordan vi stadig kan utvikle og forbedre våre samfunn. For Dewey blir utdanning et vesentlig anliggende for demokrati fordi det er gjennom utdanningen vi formes som individer og kan utvikle oss til selvstendige og engasjerte samfunnsborgere. Deweys filosofi har imidlertid møtt kritikk for at den beskriver utdanning og demokrati ved hjelp av en teori om erfaring. Deweys erfaringsbegrep har blitt oppfattet som metafysisk, hans teori om erfaring har blitt kritisert som et tilbakeskritt for pragmatismen (Rorty). Denne oppgaven tar for seg sammenhengen mellom erfaringsbegrepet og utdannings –og demokratiteorien til Dewey. Jeg argumenterer, på den ene siden, for at gjennomslagskraften til utdannings – og demokratiteorien ikke betinges av Deweys erfaringsbegrep. Dette er fordi Deweys normative pragmatiske grunntanke—vårt mål er vekst—ikke forutsetter en filosofisk teori om erfaring. Men jeg viser samtidig at det konkrete innholdet i Deweys utlegning av menneskelig erfaring gir både struktur og innhold til demokrati- og utdanningsfilosofien. Men dette betyr også at hva erfaringsbegrepet innebærer for Dewey, er noe som tydeliggjøres i lys av utdanning – og demokratiteorien. Jeg argumenterer for at erfaring, i denne sammenhengen, må forstås naturalistisk, som et reviderbart begrep forankret i praksis, og ikke som et metafysisk fundament for anvendt teori.nor
dc.language.isonor
dc.subjectdemokrati
dc.subjectutdanning
dc.subjecterfaring
dc.subjectpragmatisme
dc.titleJohn Dewey om demokrati, utdanning og erfaringnor
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2015-09-21T22:00:52Z
dc.creator.authorMarthinsen, Tuva Kindt
dc.identifier.urnURN:NBN:no-50281
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/46076/1/Marthinsen-Master-i-filosofi.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata