Hide metadata

dc.contributor.authorBakketun, Nikolai Munz
dc.date.accessioned2015-09-16T22:00:51Z
dc.date.available2015-09-16T22:00:51Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationBakketun, Nikolai Munz. Alternative akuttinnleggelser i Hallingdal [...] gis rett behandling på rett sted til rett tid?. Master thesis, University of Oslo, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/45966
dc.description.abstractGjennom et systematisk litteratursøk i de internasjonalt største og viktigste forskningsdatabasene, har jeg undersøkt hvilke metoder som har vært i bruk for å evaluere akuttinnleggelser ved ulike alternativer til sykehus. Resultatet av undersøkelsene har først og fremst vist at det foreligger lite solid forskning på området. Av det som foreligger, er det ofte mangler knyttet til metodebeskrivelsene, noe som har vanskeliggjort ekstraksjon av evalueringsmetode. I tillegg er det mange forskjellige utgangspunkter for å evaluere akuttinnleggelser ved alternative sykehusløsninger: medisinske problemstillinger, praktisk gjennomførbarhet, økonomi, pasienttilfredshet osv. Disse vinklingene gjør at det er stort sprik i studiedesign, og dermed også vanskelig å trekke slutninger. De metodene som hyppigst har vært anvendt er spørreskjemaer, uttalelser fra «ekspertpaneler» med ulik sammensetning, RCTer og diverse egenutviklede metoder som baseres på gjennomgang av journalopplysninger. Hver metode har sin styrke og svakhet, etter hva formålet med undersøkelsen er. Svaret på problemstillingens spørsmål om hvilke evalueringsmetoder som har vært i bruk blir dermed at svært mange ulike metoder har vært i bruk alt etter hva man har ønsket å evaluere. 23 artikler er trukket frem i denne oppgaven. Fellestrekket er at de gjennom ulike retrospektive vinklinger, hver på sin måte forsøker å trekke slutninger om hvorvidt akutte innleggelser ved ulike alternativ til sykehus har flest fordeler eller ulemper. I et samfunnsperspektiv der en søker å trekke slutninger for å kunne si noe om sykehusorganisering og helsereformer, slik samhandlingsreformen er eksempel på, kan denne oppgaven hovedsakelig bidra gjennom å konkludere med at det er behov for mer forskning på området.nor
dc.description.abstractAbstract Background: An important guideline for the Norwegian health-care systems evolvement in recent years, has been a political reform known as «the coordination reform». This reform emphasizes the importance of offering patients adequate, timely and localized care, and to avoid unnecessary or inappropriate hospital admissions. One of the suggested strategies to achieve these goals, is offering alternatives to traditional hospital solutions. Some of the alternatives that are being looked at, are community hospitals, cottage hospitals and various other solutions offering an intermediate level of care. Although many of these alternatives have been in place for years, research has yet to show conclusive benefits or drawbacks and more research on the topic is needed. Aim: To search existing literature for which research methods that previously has been used to evaluate emergency-admissions to alternative hospital solutions. Material and methods: Medline, Embase, Swemed+, and Cochrane databases were searched through with a selection of keywords based on «emergency admissions» and «alternatives to hospital care». All research designs were included. Language limitations was set to English and Scandinavian. Results: 3354 articles were found. A significant proportion had methodological weaknesses and were thus excluded. 23 articles were selected for further reading based on relevant titles and abstracts. Some of the evaluation-methods that most commonly have been used are various protocols and checklists, focus groups with an expert panel of reviewers, randomized controlled trials, and questionnaires.
 
 Conclusion: All of the studies were written in their own particular area of interest, making them problematic to compare with each other. The medical aspects are often challenged by economical and political concerns. The most suitable evaluation method therefore depends on which aspects are being looked at. Before any final conclusions can be drawn in either medical or political matters, further research on the topic is needed.eng
dc.language.isonor
dc.subjectAcute
dc.subjectdisease
dc.subject8232
dc.subjectpatient
dc.subjectadmission
dc.subject8232
dc.subjectpatient
dc.subjectselection
dc.subjectCommunity
dc.subjecthospitals
dc.subject8232
dc.subjectrural
dc.subjecthospitals
dc.subject8232
dc.subjecthalfway
dc.subjecthouses
dc.subject8232
dc.subjectintermediate
dc.subjectcare
dc.subjectfacilities
dc.subject8232
dc.subjectcommunity
dc.subjecthealth
dc.subjectservices
dc.subject8232
dc.subjecthospital
dc.subjectbed
dc.subjectcapacity
dc.subjectunder
dc.subject100
dc.subject8232
dc.subjectgeneral
dc.subjectpractice
dc.subject8232
dc.subjectGP
dc.subjecthospitals
dc.subject8232
dc.subjectcottage
dc.subjecthospitals
dc.titleAlternative akuttinnleggelser i Hallingdal [...] gis rett behandling på rett sted til rett tid?nor
dc.titleAlternatives to emergency admissions in Hallingdal, is the right treatment given at the right place, to the right time?eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2015-09-16T22:00:51Z
dc.creator.authorBakketun, Nikolai Munz
dc.identifier.urnURN:NBN:no-50179
dc.type.documentProsjektoppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/45966/1/Alternativer-til-akuttinnleggelser-i-Hallingdal.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata