Hide metadata

dc.contributor.authorThorsen, Ane Norreen
dc.date.accessioned2015-09-07T22:05:04Z
dc.date.available2015-09-07T22:05:04Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationThorsen, Ane Norreen. Affektiv narratologi. En undersøkelse av emosjonenes betydning i Karl Ove Knausgårds Min kamp 5. Master thesis, University of Oslo, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/45764
dc.description.abstractI denne oppgaven foretar jeg en narratologisk analyse av Karl Ove Knausgårds Min kamp 5 med vekt på emosjonelle eller affektive aspekter. Oppgaven tar for seg en såkalt affektiv narratologi og diskuterer hvordan og hvorfor denne kan fungere som et supplement til den klassiske narratologien. Hva angår teori, er den amerikanske professoren Patrick Colm Hogans resonnementer særlig sentrale. Etter en presentasjon av Knausgårds forfatterskap, samt av noen betraktinger angående sjanger og etiske betenkeligheter, følger en tradisjonell narratologisk analyse. Videre belyser og diskuterer jeg det affektive. Jeg påpeker at forskning hva angår emosjoner og litteratur, først og fremst er blitt gjort innen en reader-response-tradisjon, slik at det er leserens følelser som har vært studieobjekt, snarere enn følelser som er nedfelt i selve verket. I forlengelsen av min affektive narratologiske analyse, hevder jeg at emosjoner bør vies mer plass i forskningen, ettersom de kan utgjøre de primære drivkreftene i et narratologisk forløp, hvilket jeg viser at de i stor grad gjør i Min kamp 5. For øvrig presenterer jeg en rekke begreper underveis som synes fruktbare for å synliggjøre og drøfte ulike emosjonelle elementer i teksten. Avslutningsvis gjør jeg dessuten rede for noen utvalgte emosjoner som kaster lys over både at og hvordan romanens hovedperson preges og drives av følelser.nor
dc.language.isonor
dc.subjectAffektiv
dc.subjectnarratologi
dc.subjectemosjoner
dc.titleAffektiv narratologi. En undersøkelse av emosjonenes betydning i Karl Ove Knausgårds Min kamp 5nor
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2015-09-07T22:07:20Z
dc.creator.authorThorsen, Ane Norreen
dc.identifier.urnURN:NBN:no-49766
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/45764/1/Masteroppgave--Thorsen.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata