Hide metadata

dc.contributor.authorBradley, Sigrid Helene
dc.date.accessioned2015-09-07T22:04:28Z
dc.date.available2015-09-07T22:04:28Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationBradley, Sigrid Helene. Je suis Charlie? Fra lærebøkene til samfunnsdebatten: En komparativ diskursanalyse av fremstillingen av karikaturstriden i lærebøkene i Religion og etikkfaget på videregående skole og i et utvalg avisartikler. Master thesis, University of Oslo, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/45719
dc.description.abstractDenne oppgaven belyser omtalen av karikaturstriden i lærebøkene i Religion- og etikk på den videregående skolen. Dette gjøres ved diskursanalyse av karikaturstridomtalene, og blir sett i sammenheng med diskursanalyse av kapitlene samme bøker har om religionen islam. Dette er sammenlignet med en tilsvarende analyse av et utvalg av kronikker og avisinnlegg fra de første 14 dagene etter terrorangrepet på Charlie Hebdo i Paris. Det blir gjort rede for trender og ulikheter i lærebøkenes framstilling av karikaturstriden og muslimer. Den komparative analysen avslører en diskrepans mellom lærebøkene og medias fortellerspråk, og problematiserer dette funnet opp mot læreplanen og opplæringslovens formålsparagraf. Blant analysens mest sentrale funn er at det eksisterer en betydelig avstand mellom språkbruken i lærebøkene og det språket som anvendes i mediematerialet. Denne avstanden er tydeligst i bruken av begrepet «muslim», som forstås på svært ulike måter i de ulike kildene. Men avstanden synliggjøres også i forfatternes ulike agendaer. For mens lærebokforfatterne søker å forklare hva som skjedde i karikaturstridens forløp, og å sette dette inn i et større perspektiv, så fokuserer skribentene i sine avisinnlegg på å argumentere for et spesifikt syn og overbevise leserne om at dette synet er korrekt. Mens lærebøkene i korthet nevner ulike syn på ytringsfriheten som kom til synet i karikaturstriden, viser ikke lærebøkene hvordan slik syn blir utrykt.nor
dc.language.isonor
dc.subjectDiskursanalyse
dc.subjectJe
dc.subjectSuis
dc.subjectCharlie
dc.subjectlærebokanalyse
dc.subjectreligionsdidaktikk
dc.subjectkarikaturstriden
dc.subjectCharlie
dc.subjectHebdo
dc.subjectReligion
dc.subjectog
dc.subjectetikk
dc.titleJe suis Charlie? Fra lærebøkene til samfunnsdebatten: En komparativ diskursanalyse av fremstillingen av karikaturstriden i lærebøkene i Religion og etikkfaget på videregående skole og i et utvalg avisartiklernor
dc.titleJe suis Charlie? From the schoolbooks to the society debate: A comparative discourse analysis of the portrayal of the caricature crisis in the schoolbooks in the Religion and ethics subject in upper secondary school and a selection of news articleseng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2015-09-07T22:07:14Z
dc.creator.authorBradley, Sigrid Helene
dc.identifier.urnURN:NBN:no-50034
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/45719/1/Sigrid-Bradley.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata