Hide metadata

dc.contributor.authorStrand, Jannicke
dc.date.accessioned2015-09-07T22:04:21Z
dc.date.available2015-09-07T22:04:21Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationStrand, Jannicke. Radikalisering, ekstremisme og religionsundervisning. Master thesis, University of Oslo, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/45709
dc.description.abstractDenne studien har hatt som tema å undersøke hvilke utfordringer fire lærere i faget religion og etikk opplever i forbindelse med temaene religiøs radikalisering og ekstremisme. Hensikten med studien har vært å finne ut om religiøs radikalisering og ekstremisme fører til nye utfordringer, og i hvor stor grad det påvirker lærernes arbeid med faget. Hvordan disse fenomenene påvirker fagets holdningsdannende aspekt ble vektlagt. Den metodiske tilnærmingen i studien er kvalitativ. Jeg har valgt å gjennomføre fire semistrukturerte intervjuer med lærere på den videregående skolen, som alle har religion og etikk som undervisningsfag. Studiens funn drøftes i lys av faglige perspektiver på ekstremisme og perspektiver fra religionsdidaktisk litteratur. Hovedfunnene i studien viser at informantene mener at radikalisering og ekstremisme er aktuelle temaer som hører hjemme i religion og etikk faget. Informantene er enige om det kan være utfordrende å ta opp temaer som radikalisering og ekstremisme i undervisningen. De mener tematikken kan påvirke holdningsdannelsen negativt, men så lenge denne utfordringen håndteres av læreren vil den ikke utgjøre noe stort problem. Informantene understreker at det viktigste i forbindelse med radikalisering og ekstremisme er å nyansere bildet elevene presenteres for, og legge til rette for at elevene utvikler en nyansert forståelse av fenomenene.nor
dc.language.isonor
dc.titleRadikalisering, ekstremisme og religionsundervisningnor
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2015-09-07T22:07:12Z
dc.creator.authorStrand, Jannicke
dc.identifier.urnURN:NBN:no-49741
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/45709/1/Jannicke-Strand---Masteroppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata