Hide metadata

dc.contributor.authorMarthinsen, Kristine Lunåshaug
dc.date.accessioned2015-09-07T22:04:14Z
dc.date.available2015-09-07T22:04:14Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationMarthinsen, Kristine Lunåshaug. Muntlige ferdigheter i lærebøker - Læreboka som ressurs for trening og utvikling av muntlige ferdigheter i norsk på VG1. Master thesis, University of Oslo, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/45701
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven har vært å undersøke hvorvidt lærebøker i norsk på vg1 kan være en ressurs for læreren i planleggingen og gjennomføringen av undervisning i trening og utvikling av muntlige ferdigheter. Ideen til oppgaven kom på bakgrunn av to gjengående konklusjoner. 1: De grunnleggende ferdighetene, og spesielt muntlige ferdigheter, har fortsatt ikke et særlig godt fotfeste i skolen (Hertzberg 2012, jf. Møller, Ottesen & Hertzberg 2010, Møller Prøitz & Aasen 2009, Hodgson, Rønning, Skogsvold & Tomlinson 2010, Skjelbred & Aamotsbakken 2010). 2: Lærebokas påvirkning på planlegging og gjennomføring av undervisning er fortsatt stor, og det er all grunn til å tro at den fortsatt kommer til å være det (Bueie 2003, jf. Rogne 2009, Hodgson et.al 2010). Problemstillingen for oppgaven lyder: Hvordan legger lærebøker i norsk på vg1 til rette for trening og utvikling av muntlige ferdigheter? Basert på den reviderte versjonen av læreplan i norsk for vg1, relevant teori og tidligere forskning utarbeidet jeg et kategorisystem for muntlige ferdigheter hvor å lytte, å samtale, å diskutere, å fortelle, å presentere og å dramatisere fungerer som de seks overordnede kategoriene for å dekke feltet «muntlige ferdigheter». Gjennom en kvalitativ analyse av fagteksten, og et kvantitativ analyse av oppgavene i lærebøkene, har jeg kommet frem til at lærebøkene i stor grad ivaretar de ulike muntlige ferdighetene i tråd med hva læreplanen legger opp til, og at det er et stort potensiale for trening og utvikling av muntlige ferdigheter med lærebøkene som utgangspunkt.nor
dc.language.isonor
dc.titleMuntlige ferdigheter i lærebøker - Læreboka som ressurs for trening og utvikling av muntlige ferdigheter i norsk på VG1nor
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2015-09-07T22:07:11Z
dc.creator.authorMarthinsen, Kristine Lunåshaug
dc.identifier.urnURN:NBN:no-49993
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/45701/1/KLMarthinsen_master2015.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata