Hide metadata

dc.contributor.authorStrand, John Ivar
dc.date.accessioned2015-09-07T22:02:56Z
dc.date.available2015-09-07T22:02:56Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationStrand, John Ivar. P - Inneholder presseetiske utfordringer: En analyse av TV 2 Sportens Premier League-studiosendinger. Master thesis, University of Oslo, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/45635
dc.description.abstractNordmenns fascinasjon, begeistring, engasjement og lidenskap til engelsk fotball og Premier League har lange tradisjoner. Den kom for alvor med Tippekampen på NRK i 1969, og fortsatt er det få - om noen - land i verden som viser den samme kjærligheten for engelsk fotball. I dag er fotball verdens største spill målt i utbredelse, aktivitet, medieinteresse og økonomisk omsetning. Dette har vært karakteristikken for fotballen de siste 20 årene og har blitt drastisk mer synlig de siste årene. Fotballproduktet er til salgs, hver eneste dag, som underholdningsobjekt, reklameplass og spillobjekt, på et marked som er blitt stadig mer globalt og kommersielt. Samtidig sier Tekstreklameplakaten at medienes troverdighet er avhengig av et klart skille mellom journalistisk materiale på den ene siden og reklame/sponsing/produktplassering og annet ikke-journalistisk materiale på den andre. Denne studien undersøker hvordan de presseetiske reglene, slik de er nedfelt i Vær Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten, utfordres i TV 2 Sportens Premier League-studiosendinger. For å besvare problemstillingen er det foretatt en kvalitativ innholdsanalyse av seks Premier League-studiosendinger, samt kvalitative dybdeintervjuer med sentrale personer i TV 2 og Norsk Presseforbund. Mine funn viser at det er flere elementer i studiosendingene som utfordrer de presseetiske reglene i Vær Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten. Dette er særlig knyttet til Vær Varsom-plakatens regler om integritet og troverdighet, og Tekstreklameplakatens regler om produktplassering/reklame/sponsing. Dessuten forekommer det i stor grad egenreklame om kommende sendinger og egne redaksjonelle produkter og tjenester. Kombinert med en lett og ledig tone - og løssluppen humor - er dette elementer som ytterligere kan utfordre Vær Varsom-plakatens og Tekstreklameplakatens regler knyttet til integritet og troverdighet. Er journalistikkens viktigste kapital, troverdigheten, til salgs på sportsrettighetsfeltet?nor
dc.description.abstractNorwegians fascination, enthusiasm, dedication and passion for English football has a long tradition. It began with "Tippekampen" on NRK in 1969, and still there are few - if any - countries in the world showing the same love for English football. Today, football is the world's largest game in terms of prevalence, activity, media interest and financial revenues. This has been the characteristics of football the past 20 years and has become drastically more visible in recent years. The football product is for sale. Every day. Both in entertainment, advertising and as a betting object, in a market that is becoming increasingly globalised and commercialised. Meanwhile Tekstreklameplakaten , included in the Code of Ethics of the Norwegian Press, states that media credibility depends on a clear distinction between journalistic material on one side and advertising, sponsoring, product placement and other non-journalistic material on the other. This thesis examines how the ethical rules, as they are written down in the Code of Ethics of the Norwegian Press, are challenged in TV 2 Sporten´s Premier League studio broadcasts. To answer this research question, I have qualitative content analysed six Premier League studio broadcasts, as well as completed in-depth interviews with persons in TV 2 and the Norwegian Press Association. My findings shows that there are several elements in the studio broadcasts that challenge the ethical rules in the Code of Ethics of the Norwegian Press. These are particularly related to the rules on integrity and credibility, and rules on product placement/advertising/sponsorship. Furthermore, self-promotion on upcoming broadcasts, own products and services occur largely. Combined with humor, these elements could further challenge the rules related to integrity and credibility. Is journalisms most important aspect, credibility, for sale in the area of sports media rights?eng
dc.language.isonor
dc.subjectPresseetikk
dc.subjectsportsjournalistikk
dc.subjectsportsrettigheter
dc.subjectegenreklame
dc.subjectegenpromotering
dc.subjectproduktplassering
dc.subjecttroverdighet
dc.subjectintegritet
dc.titleP - Inneholder presseetiske utfordringer: En analyse av TV 2 Sportens Premier League-studiosendingernor
dc.titleP - Contains ethical challenges: an analysis of TV 2 Sporten´s Premier League studio broadcastseng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2015-09-07T22:07:01Z
dc.creator.authorStrand, John Ivar
dc.identifier.urnURN:NBN:no-49887
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/45635/7/Strand-Master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata