Hide metadata

dc.contributor.authorArnesen, Tommy Borge
dc.date.accessioned2015-09-07T22:02:50Z
dc.date.available2015-09-07T22:02:50Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationArnesen, Tommy Borge. Offentlig eller privat? En undersøkelse av norske avisers omtale av svikt i eldreomsorgen. Master thesis, University of Oslo, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/45627
dc.description.abstractDenne oppgaven er en analyse av norske papiraviser, med mål om å finne ut hvordan svikt i eldreomsorgen omtales. Et av formålene ved studien er å se om det er en forskjell i måten privat- og offentlig sektor omtales. Studien er en kvantitativ innholdsanalyse av et bestemt antall artikler fra papiraviser i valgårene 2007, 2009, 2011 og 2013. Resultatene er analysert i lys av teorier innen norsk partipresse, pressens samfunnsoppdrag, lokaljournalistikk og eldrepolitikk. Undersøkelsen viser at det finnes en ujevn fordeling av hvilken sektor som omtales mest i mediene. Offentlig sektor omtales i langt større grad enn privat. Denne omtalen viser seg også å i stor grad være negativ. Når det kommer til privat eldreomsorg viser det seg at omtalen er proporsjonal med størrelsen på hvor stor denne sektoren er i forhold til den offentlige eldreomsorg. Studien viser at denne omtalen i prosent er lavere enn hva den er i offentlig eldreomsorg.nor
dc.description.abstractThis thesis is an analysis of Norwegian printed newspapers, with the aim of investigating how failure in the elderly care is discussed. One purpose of the study is to see if there is a difference in the way the private and public sectors are discussed. The study is a quantitative content analysis of a number of articles from newspapers in the election years 2007, 2009, 2011 and 2013. The results are analyzed based on theories of the former party press, the press role in society, local journalism and elderly politics. The survey shows that there is an uneven distribution of the sectors mentioned in the media. The public sector is discussed in far greater extent than the private. This discussion also proves to be largely negative. When it comes to private elderly care, it shows that the discussion related to this sector is proportional to it s size in comparisment to the public sector. There are also a lot of negative publicity in the private elderly care, but the study shows that the mention percentage is lower than what appears to be the case in public sector.eng
dc.language.isonor
dc.subjecteldreomsorg
dc.subjectkvantiativ
dc.subjectinnholdsanalyse
dc.subjectpartipresse
dc.subjectprivat
dc.subjecteldreomsorg
dc.subjectoffentlig
dc.subjecteldreomsorg
dc.subjectpolitikk
dc.subjectkritikk
dc.subjectpressen
dc.subjectjournalistikk
dc.subjectnyheter
dc.titleOffentlig eller privat? En undersøkelse av norske avisers omtale av svikt i eldreomsorgennor
dc.titlePublic or private? A survey of Norwegian newspapers coverage of failure in the elderly careeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2015-09-07T22:07:00Z
dc.creator.authorArnesen, Tommy Borge
dc.identifier.urnURN:NBN:no-49937
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/45627/1/arnesen_Master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata