Hide metadata

dc.contributor.authorBjerka, Ida Steien
dc.date.accessioned2015-09-07T22:01:41Z
dc.date.available2015-09-07T22:01:41Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationBjerka, Ida Steien. Investigations of mass balance on Marthabreen, Svalbard in 2014. Master thesis, University of Oslo, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/45538
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er en fortsettelse av et nylig igangsatt overvåkningsprogram av Marthabreen på Svalbard. På grunn av kullutvinning i Svea, særlig den nye gruva i Lunckefjell godkjent i 2011, er det nødvendig å undersøke effektene på det omkringliggende miljøet. Marthabreen er en dalbre som ligger mellom gruvene i Lunckefjell og Skollfjellet. Målinger av massebalanse begynte i 2013. Ablasjonsstaker, en automatisk værstasjon og timelapse-kameraer utgjør hoveddelen av overvåkningsprogrammet. I tillegg ble det i 2014 målt albedo og tatt snøprøver på breen. Denne oppgaven fokuserer på målingene av massebalanse i 2014, som gav en spesifikk nettobalanse på -0,28 til -0,32 m vannekvivalenter for hele breen. Den totale netto volumbalansen for Marthabreen i 2014 var -4,27 til -4,83 106 m3. Analyse av målinger fra ablasjonsstakene viste overdrevet smelting i høyder nær en vei som krysser Marthabreen i intervallet 440-660 m.o.h. Årsaken til større smelting er trolig lavere albedo fra avsetning av kullstøv og grus. Store Norske Spitsbergen Kulkompani bruker lastebiler som transporterer utildekket kull på grusveien. Fordi massebalanse kun har blitt målt siden 2013 på Marthabreen er det vanskelig å si noe om trender i massebalansen. Men, smeltingen observert på Marthabreen i 2013 viste en lineær korrelasjon til høyde, i motsetning til observert smelting i 2014 som viste tydelig overdrevet smelting nær veien. Dette indikerer at de observerte effektene på massebalanse muligens vil bli større i fremtiden med fortsatt utvinning og transport av kull på breen.eng
dc.language.isoeng
dc.titleInvestigations of mass balance on Marthabreen, Svalbard in 2014eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2015-09-07T22:06:43Z
dc.creator.authorBjerka, Ida Steien
dc.identifier.urnURN:NBN:no-49832
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/45538/1/Bjerka_Master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata