Hide metadata

dc.contributor.authorSkauli, Nadia Line
dc.date.accessioned2015-09-07T22:00:19Z
dc.date.available2016-05-29T22:30:54Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationSkauli, Nadia Line. Heleksomsekvensering (WES) i to pasienter med progressive epileptisk encephalopati. Master thesis, University of Oslo, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/45442
dc.description.abstractMETODER: Heleksomsekvensering (WES) ble brukt til å identifisere potensielle sykdomsgivende varianter i to brødre med «Dravet-like» progressiv epileptisk encephalopati født av inngiftede foreldre ved analyse av en invertert trio bestående av pasienter og frisk mor. Identifiserte varianter ble prioritert ved hjelp av filtrering, bioinformatiske verktøy og litteratursøk. Autozygositetsmapping ble brukt for å undersøke hvorvidt prioriterte varianter forekom i autozygositetsområder i pasientene. Sangersekvensering ble brukt for å verifisere funnene. RESULTATER: En ny homozygot frameshift delesjon i gap junction alpha 9 (GJA9) og en ny homozygot missense variant i phosphatidylinositol-glycan biosynthesis class T (PIGT) ble identifisert ved WES. Sangersekvensering bekreftet at variantene segregerte med sykdomsstatus i familien; at pasientene var homozygote og friske foreldre og søster var heterozygote for variantene. GJA9 koder for et konneksin-protein av ukjent funksjon. PIGT er del av phosphatidylinositol-glycan (GPI)-biosyntese pathway, og PIGT mutasjoner har blitt vist å forårsake PIGT congenital disorders of glycosylation (PIGT-CDG). Tidligere PIGT-CDG pasienter viser stor grad av fenotypisk overlapp med våre pasienter. Flow cytometri bekreftet et redusert uttrykk av glycosylphosphatidylinositol (GPI) og GPI-forankrede proteiner på overflate til leukocytter fra Pasient 1 og pasientfibroblaster sammenlignet med friske kontroller, og bekreftet at varianter er patogen. Markering av Thy-1 membranglykoprotein på fibroblaster ble verifisert ved immunofluoroscence, og et villtype PIGT-uttrykkskonstrukt ble konstruert for videre funksjonelle eksperimenter. KONKLUSJON: Vi identifiserte en ny homozygot mutasjon i PIGT som fører til PIGT-CDG. Villtype PIGT-uttrykkskonstruktet kan benyttes for videre undersøkelser av PIGT-funksjon i immunofluoroscencsstudier. GJA9-varianter er en variant of unknown significance (VUS).eng
dc.language.isoeng
dc.subjectwhole
dc.subjectexome
dc.subjectsequencing
dc.subjectheleksomsekvensering
dc.subjectepilepsy
dc.subjectepilepsi
dc.subjectgpi
dc.subjectglycosylation
dc.subjecthuman
dc.subjectgenetics
dc.subjecthumangenetikk
dc.subjectencephalopathy
dc.subjectneurodegeneration
dc.subjectdravet
dc.subjectsyndrome
dc.subjectdravet
dc.subjectsyndrom
dc.subjectcongenital
dc.subjectdisorders
dc.subjectof
dc.subjectglycosylation
dc.titleHeleksomsekvensering (WES) i to pasienter med progressive epileptisk encephalopatieng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2015-09-07T22:06:15Z
dc.creator.authorSkauli, Nadia Line
dc.identifier.urnURN:NBN:no-49877
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/45442/1/MSc_Nadia_Skauli_2015.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata