Hide metadata

dc.contributor.authorTeklie, Selamewit Tewelde
dc.date.accessioned2015-08-27T22:00:43Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationTeklie, Selamewit Tewelde. Oppholdstillatelse - et nøkkelsymbol for asylsøkere i Norge?. Master thesis, University of Oslo, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/45241
dc.description.abstractMitt feltarbeid er gjennomført i Norge i 2013, hovedsakelig i Oslo blant papirløse asylsøkere som har fått endelig avslag på sine søknader om oppholdstillatelse. Ved avslag skal de papirløse i følge loven forlate Norge, men mange velger å bli. De papirløse med avslag står uten mulighet til å delta på en fullverdig måte i det norske samfunnet. Papirløse uten oppholdstillatelse kan ikke skaffe seg lovlig arbeid, de kan ikke få egen bolig, ikke gå på skole og ikke benytte helsetjenester. Hvordan overlever man når fraværet av rettigheter og muligheter er så omfattende? Mitt utgangspunkt for denne masteroppgaven er et ønske om å forklare og forstå papirløse asylanters hverdagsliv i Norge i dag. Oppgaven analyserer oppholdstillatelse som et nøkkelsymbol, både for de som har og de som ikke har oppholdstillatelse, med tanke på hvilke muligheter og begrensninger de papirløse opplever i sin hverdag. Jeg vil utforske hvordan oppholdstillatelse som nøkkelsymbol innebærer kjønnede dimensjoner, former familierelasjoner og sosial interaksjon blant diasporabefolkninger i Oslo, hvordan de papirløses status som anomale og marginaliserte påvirker bevisste og ubevisste overlevelsesstrategier samt alle aspekter ved aktørenes hverdagsliv. Avhandlingen vil gi et innblikk inn i de papirløse migrantenes virkelighet i Norge, og jeg ønsker å vise det individuelle mangfoldet heller enn å skape inntrykk av et homogent samfunn.nor
dc.language.isonor
dc.subjectOppholdstillatelse
dc.subjectNøkkelsymbol
dc.subjectLiminalfase
dc.titleOppholdstillatelse - et nøkkelsymbol for asylsøkere i Norge?nor
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2015-08-27T22:00:43Z
dc.creator.authorTeklie, Selamewit Tewelde
dc.date.embargoenddate3015-05-21
dc.rights.termsDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter. Tilgangskode/Access code A
dc.identifier.urnURN:NBN:no-49474
dc.type.documentMasteroppgave
dc.rights.accessrightsclosedaccess
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/45241/1/SelamMAG.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata