Hide metadata

dc.contributor.authorSand-Eriksen, Anette Sofie
dc.date.accessioned2015-08-26T22:00:17Z
dc.date.available2015-08-26T22:00:17Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationSand-Eriksen, Anette Sofie. Mjeltehaughellene - et klokkebegeruttrykk? Stil som uttrykk for sosial identitet. Master thesis, University of Oslo, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/45195
dc.description.abstractDenne avhandlingen er et komparativt studie med utgangspunkt i monumentalgraven Mjeltehaugen på øya Giske like nordvest for Ålesund på Sunnmøre. Gravkammeret består av dekorerte heller som til nå er det mest omfattende funnet av ristninger i gravkontekst i Norge. Dekoren gjør Mjeltehaugen til et gåtefullt gravfunn, men det har blitt påpekt tilsynelatende likhet med dekor tilhørende klokkebegerkulturen (ca. 2800-1800 f.Kr.). Gjennom analyser av dekoren og vurderinger av stil som uttrykk for sosial identitet innenfor en aktørsentrert teoretisk plattform, bidrar avhandlingen med å bedre forstå gravminnet, samt kontekstualisere den norske nordvestkyst i de fenomener og endringer som skjer på et overordnet pan-europeisk plan i løpet av det tredje årtusen f.Kr. Dette er endringene som har forbindelse med den europeiske klokkebegerkulturen, og Mjeltehaugen blir derfor vurdert som en mulig indikasjon på kulturens spredning nordover langs kysten av dagens Norge.nor
dc.description.abstractThis thesis is a comparative archaeological study that focuses on the monumental grave Mjeltehaugen situated on the island of Giske, on the outer coast of Sunnmøre. Inside the mound, the remains of a burial chamber with decorated slabs were found, the most extensive of its kind found in a funerary context thus far in Norway. The decoration makes Mjeltehaugen quite enigmatic, although it has been pointed out that the decoration could be understood as belonging to the Bell Beaker Culture (c. 2800-1800 BC). Through analysis of the decor and assessments of style as an expression of social identity within the framework of sociological theory of practice, the thesis provides a better understanding of the grave, as well as contextualizing it within the changes, social processes and characteristics of the historical circumstances occurring at an overall pan-European level during the third millennium BC. These transformations have a connection with the European Bell Beaker Culture, and Mjeltehaugen will be assessed as a possible indication of Bell Beaker expansion north along the Norwegian coast.eng
dc.language.isonor
dc.subjectsen
dc.subjectneolitikum
dc.subjectbronsealder
dc.subjectklokkebeger
dc.subjectmetallurgi
dc.titleMjeltehaughellene - et klokkebegeruttrykk? Stil som uttrykk for sosial identitetnor
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2015-08-26T22:00:17Z
dc.creator.authorSand-Eriksen, Anette Sofie
dc.identifier.urnURN:NBN:no-49444
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/45195/1/Masteroppgave_SandEriksen.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata