Hide metadata

dc.contributor.authorRolfstad, Ola
dc.date.accessioned2015-08-25T22:00:42Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationRolfstad, Ola. Storbritannia, Norge og sur nedbør på 1970-tallet. Master thesis, University of Oslo, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/45166
dc.description.abstractMasteroppgaven er en studie av Storbritannias behandling av norske klager vedrørende sur nedbør på 1970-tallet. Bakgrunnen for klagene var at svovelutslipp fra blant annet De britiske øyer førte til skader på norsk fauna, noe som førte til at norske myndigheter forsøkte å få britene til å redusere sine utslipp. Britene motsatte seg å etterfølge de norske ønskene gjennom hele tiåret, men det var en utvikling i hvordan klagene ble behandlet. I første halvdel av tiåret ble sur nedbør viet forholdsvis lite oppmerksomhet, og det var særlig de vitenskapelige aspektene ved problemet som ble undersøkt nærmere. Mot slutten av 1970-tallet, med inkluderingen av sur nedbør som et tema i oppfølgingen av Helsinki-erklæringen og i FNs økonomiske kommisjon for Europa, ble saken like fullt et sentralt miljøspørsmål for britene, med aktivt britisk motstand mot forsøkene på å få til en internasjonal avtale vedrørende redusering av svovelutslippene. Oppgaven ser først og fremst på hvordan britenes behandling av klagene utviklet seg, hva som påvirket denne behandlingen, og hva som var årsakene til den negative britiske responsen.nor
dc.language.isonor
dc.subjectStorbritannia
dc.subjectNorge
dc.subjectsur
dc.subjectnedbør
dc.titleStorbritannia, Norge og sur nedbør på 1970-talletnor
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2015-08-25T22:00:42Z
dc.creator.authorRolfstad, Ola
dc.date.embargoenddate3015-05-14
dc.rights.termsDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter. Tilgangskode/Access code A
dc.identifier.urnURN:NBN:no-49424
dc.type.documentMasteroppgave
dc.rights.accessrightsclosedaccess
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/45166/1/Rolfstad-Master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata