Hide metadata

dc.contributor.authorHusby, Linn
dc.date.accessioned2015-08-24T22:00:59Z
dc.date.available2015-08-24T22:00:59Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationHusby, Linn. Motivasjonsforedrag som retorisk praksis. En studie av motivasjonstalere med bakgrunn fra idretten. Master thesis, University of Oslo, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/45114
dc.description.abstractDe mange motivasjonsforedrag man ser dukke opp i næringslivssammenheng for tiden, spesielt i lys av konkurransesamfunnet, er utgangspunktet for denne studien. Fenomenet motivasjonsforedrag og hvilke talere som utvelges til å tale i denne sammenheng, kan sees i sammenheng med heltedyrkelsens i samfunnet og hvordan dette fremmer samfunnets dyder. En helt som dyrkes på denne måten kaller man innen retorikken for en imago, nemlig en eksemplarisk figur med stor symbolmakt. Det er relevant å spørre seg hvem dagens imago er er. I denne oppgaven er fokuset på idrettsstjerner, og det er sannsynlig at de har en plass i dette bildet. I hvert fall fungerer idrettsstjernene som velger å holde foredrag som noen eksemplariske figurer . Nettopp en legitimering av suksess på en annen arena kan være nok til at slike talere kan snakke om andre ting i livene våre, enn bare å oppnå sportslige resultater. Som jeg skal vise i denne oppgaven, skapes forbindelseslinjene retorisk mens man taler. Slike retoriske strategier må man nødvendigvis ta i bruk for å bli en god taler og for å fange et publikum. Retorikken lærer oss dermed både å bli gode talere, men også å fremheve enkelte sider isteden for andre. I den forbindelse må vi heller ikke ta for gitt hvem som, av kulturelle årsaker, får lov til å føre ordet, og hvordan disse talerne tilpasser seg denne rollen. Denne oppgaven tar for seg disse aspektene ved motivasjonstaler.nor
dc.description.abstractThe many motivational speeches you see emerge in the commercial context of our time, are the basis for this study. The phenomenon of motivation talks and the speakers selected to speak in this context, can be seen in the context of heroism in our society. A hero that is worshipped in this way is with rhetorical terms called an imago, meaning an extraordinary figure with great symbolic power. It is relevant to ask who todays imago's are. In this paper the focus is on top athletes that become stars because of their success at the sports arena, and it is therefore likely that they have a place in this imago-picture. At least top athletes that figure in speeches on motivation are seen as some "extraordinary figures". The success on another arena becomes a legitimization to speak and talk about other things in our lives than just achieving good sport results. As I will show in this paper, causation is created rhetorically while speaking. Such rhetorical strategies are something we must – and should - apply to our speeches in order to capture an audience. Rhetoric teaches us thus both to become good orators, but also to highlight some aspects rather than others. In this connection we must not take for granted whom, for cultural reasons, we allow to speak up, and how these speakers are adapting to this role. This paper discusses these aspects of motivational speeches.eng
dc.language.isonor
dc.subjectmotivasjonsforedrag
dc.subjectidrett
dc.subjectmotivational
dc.subjectspeeches
dc.subjectretorikk
dc.subjectforedrag
dc.subjectimago
dc.subjectspråk
dc.subjecttalere
dc.subjecthvem
dc.subjectfører
dc.subjectordet
dc.subjectheltedyrkelsen
dc.titleMotivasjonsforedrag som retorisk praksis. En studie av motivasjonstalere med bakgrunn fra idrettennor
dc.titleMotivational Speech as a rhetorical practice. A study of motivation speakers with sport as their professioneng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2015-08-24T22:00:59Z
dc.creator.authorHusby, Linn
dc.identifier.urnURN:NBN:no-49325
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/45114/11/Motivasjonsforedrag-som-retorisk-praksis.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata