Hide metadata

dc.contributor.authorLøver, Morten Aase
dc.date.accessioned2015-08-24T22:00:42Z
dc.date.available2015-08-24T22:00:42Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationLøver, Morten Aase. The ontogenesis of relative clauses in preschool children acquiring Norwegian. Master thesis, University of Oslo, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/45094
dc.description.abstractDenne oppgaven undersøker tilegnelsen av relativsetninger hos friske, enspråklige norske barn gjennom spontantaleopptak. Relativsetninger er finitte underordnede setninger som modifiserer nomenfraser. Relativsetninger har hoder, som kan ha ulike syntaktiske funksjoner både i matrisesetninga og relativsetninga. Mange kombinasjonsmuligheter oppstår som følge av dette, og tilegnelsessekvensen til disse egenskapene, samt flere andre, utgjør studieobjektet. Materialet består av 56 timeslange lydopptak av barn mellom 1;0 og 5;6. Den første relativsetninga ble produsert i alderskategorien 2;0-2;6. Formålet med avhandlingen er å forene anvendte og teoretiske tilnærminger i å beskrive studieobjektet. The anvendte rammeverket som ble brukt er LARSP, et klinisk diagnoseverktøy for å oppdage spesifikke språkvansker (SLI). Det teoretiske rammeverket som ble brukt er det bruksbaserte rammeverket. Det tiltenkte resultatet av dette er et diagnoseverktøy i form av en mikroprofil, og et bidrag til den teoretiske diskursen om tilegnelsen av relativsetninger. Mikroprofilen er en detaljert tilegnelsesmodell for et spesifikt trekk. En mikroprofil for relativsetninger ble konstruert på grunnlag av materialet. Resultatene viste at relativsetninger utvikler seg gjennom "chunks" og verb-øy-konstruksjoner, fra pragmatisk nyttige og proposisjonelt enkle til mer komplekse. På den måten utvikler norske relativsetninger seg på en måte som passer svært godt med tidligere forskning som har blitt gjort innenfor det bruksbaserte rammeverket, og ligner svært mye på hvordan de utvikler seg i andre språk, men med enkelte forskjeller. I denne oppgaven har forskjellene blitt forklart med språkspesifikke forskjeller, for eksempel "center-embedding" vs. "right-branching", og forskjellen mellom relativpronomen og subjunksjon, og eksistensen og fraværet av andre visse grammatiske konstruksjoner.nor
dc.description.abstractErrata list 1. Page IX-X: Osloforskning should have been mentioned in the acknowledgements for contributing with a very generous scholarship. With their help, I was able to work less and focus on my thesis. Thank you! 2. Page 27: Chapter 3.2 has misleadingly and erroneously been given the title “Specific language impairment and LARSP”, making it identical to chapter 3.3. The correct title of Chapter 3.3 is “Previous research”.eng
dc.language.isoeng
dc.subjectrelative
dc.subjectclauses
dc.subjectusage
dc.subjectbased
dc.subjectchildren
dc.subjectlanguage
dc.subjectacquisition
dc.subjectfirst
dc.subjectlanguage
dc.subjectmonolingual
dc.subjectSLI
dc.subjectlanguage
dc.subjectdeficits
dc.subjectgrammar
dc.subjectsyntax
dc.titleThe ontogenesis of relative clauses in preschool children acquiring Norwegianeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2015-08-24T22:00:42Z
dc.creator.authorLøver, Morten Aase
dc.identifier.urnURN:NBN:no-49266
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/45094/1/Lver-Master.pdf
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/45094/7/Errataliste.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata