Hide metadata

dc.contributor.authorGrøthe, Bendik Melling
dc.date.accessioned2015-08-21T22:02:03Z
dc.date.available2016-05-15T22:30:50Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationGrøthe, Bendik Melling. Syntese av myxin og myxinderivater som potensielle legemidler mot akutt myelogen leukemi. Master thesis, University of Oslo, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/44931
dc.description.abstractNaturproduktet myxin er et potensielt nytt legemiddel mot akutt myelogen leukemi (AML). Myxin er praktisk talt uløselig i vann, og frem til idag er det ikke rapportert noen effektiv syntese av dette naturproduktet. En målsetning for dette prosjektet har vært å utvikle en ny og effektiv synteserute til myxin, samt syntetisere derivater med økt løselighet i polare løsningsmidler. To synteseruter har blitt undersøkt, og en 4-trinns synteserute til myxin har blitt etablert med 35% totalt utbytte. Som en del av denne synteseruten har også en synteserute til naturproduktet iodinin (2a) blitt utviklet med 57% totalt utbytte. Flere prosedyrer for syntese av forskjellige myxinderivater har blitt testet, og fire nye derivater har blitt syntetisert med gode utbytter. Myxin har blitt biologisk testet og preliminære resultater er presentert i denne oppgaven.nor
dc.description.abstractThe natural product myxin is a potential new drug against acute myeloid leukemia (AML). Myxin is practically insoluble in water, and up until today, an effective synthesis of this natural product has not been reported. Among the aims of this project, one has been to develop a new and efficient route of synthesis of myxin and to synthesize derivatives of the product with increased solubility in polar solvents. Two routs of synthesis have been studied, and one four-step route to myxin has been established with a total yield of 35%. As a part of this synthesis, a route of synthesis to the natural compound iodinin has also been developed; this with a total yield of 57%. Several procedures for synthesis of different derivatives of myxin have been tested, and four new derivatives have been synthesized with satisfying yields. Myxin has been biologically testes and preliminary results are presented in this thesis.eng
dc.language.isonor
dc.subjectAML
dc.subjectleukemia
dc.subjecttotal
dc.subjectsynthesis
dc.subjectmyxin
dc.subjectiodinin
dc.titleSyntese av myxin og myxinderivater som potensielle legemidler mot akutt myelogen leukeminor
dc.titleSynthesis of myxin and its derivatives as potential drugs against acute myeloid leukemiaeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2015-08-21T22:02:52Z
dc.creator.authorGrøthe, Bendik Melling
dc.identifier.urnURN:NBN:no-49301
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/44931/1/MASTERGRAD_BMG.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata