Hide metadata

dc.contributor.authorNybøle, Hilde Synnøve
dc.date.accessioned2015-08-14T22:00:32Z
dc.date.available2015-08-14T22:00:32Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationNybøle, Hilde Synnøve. Det skjulte markedet - møtet mellom problemdefinisjoner. Master thesis, University of Oslo, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/44792
dc.description.abstractTemaet for denne avhandlingen er prostitusjon, og hvordan dette feltet konstrueres som et problem i Norge. Jeg har tatt utgangspunkt i hvordan myndighetene, politiet og de som selger seksuelle tjenester definerer problemet med prostitusjon, og drøftet hvilke konsekvenser disse problemdefinisjonene har hatt for innemarkedet i Oslo og de som jobber der. Problemstillingen jeg har jobbet ut ifra er: Hva defineres som problemet med prostitusjon, og hvilke konsekvenser har denne problemdefinisjonen? For å svare på dette har jeg samlet inn kvalitative data, som handlingsplaner og lovene knyttet til prostitusjon, og intervjuet representanter fra politiet, interesseorganisasjoner og hjelpetiltak. Jeg har også intervjuet kvinner med prostitusjonserfaring fra innemarkedet. Jeg har analysert disse dataene ut ifra et konstruktivistisk teoretisk perspektiv, og gjort en bredere sammenligning av de de ulike problemdefinisjonene på tvers av hverandre.nor
dc.language.isonor
dc.subjectProstitusjon
dc.subjectproblemdefinisjoner
dc.titleDet skjulte markedet - møtet mellom problemdefinisjonernor
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2015-08-14T22:00:32Z
dc.creator.authorNybøle, Hilde Synnøve
dc.identifier.urnURN:NBN:no-49031
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/44792/1/Det-skjulte-markedet--Hilde-Synnve-Nyble.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata