Hide metadata

dc.contributor.authorLien, Eva Margarethe Katharina
dc.date.accessioned2015-08-10T22:01:00Z
dc.date.available2015-08-10T22:01:00Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationLien, Eva Margarethe Katharina. Muligheten av et rom. Pussy Riots punkebønn-performance i lys av Jacques Rancières teori om estetikken som politikk.. Master thesis, University of Oslo, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/44746
dc.description.abstractDette er en undersøkelse av kunstens politiske potensiale i lys av Jacques Rancières teori om estetikken som politikk. Analyseobjektet er Pussy Riots punkebønn-performance som de fremførte i Frelseren Kristus-katedralen i Moskva den 21. februar 2012. Performancen var ment som en kritikk av de tette båndene mellom Vladimir Putin og den russisk ortodokse kirkens patriark Kirill. For Rancière er likhet og likeverd et utgangspunkt i fellesskapets deling og fordeling av det sansbare. Dobbeltheten i det sansbare som er delt og oppdelt kommer til uttrykk i dissensus, som åpner for muligheten til å forskyve denne delingen av det sansbare gjennom politikken. Rancière definerer politikken som en prosess av ulike måter å inndele det sansbare på, for slik å skape grunnlag for nye fellesskap. Frigjøringsprosjektet i tilskuerens emansipasjon baserer seg på en likeverdig mulighet for deltakelse. Det er en utydeliggjøring av grensen mellom dem som handler og dem som ser, mellom individer og medlemmer av en sosial gruppe. Ved å forskyve den sosiale virkelighetens koordinater åpenbarer det seg også nye muligheter i rommet vi deler. Performancen er en kritikken spesifikt rettet mot den udemokratiske alliansen mellom stat og kirke. Rettsforfølgelse og sensur av opposisjonelle, kunstnere og kritiske journalister viser at Putin med sin sentralisering av makten også vil begrense medienes og sivilsamfunnets ytringsfrihet. Ved å introdusere muligheten av det utopiske rommet i kunsten som et rom hvor politiske alternativer kan utspille seg, kan vi skimte det politiske potensiale i Pussy Riots performance.nor
dc.description.abstractThis thesis examines the infamous Pussy Riot performance in the Christ the Saviour Cathedral in Moscow on 21 February 2012 in light of Rancière's theory of the Politics of Aesthetics and the concept of the Distribution of the Sensible. The main findings in this thesis is the possibility of an utopian room for reflection and criticism in political art, through the distance of the aesthetic regime. Pussy Riot criticize the undemocratic alliance between Vladimir Putin and the orthodox patriarch Kirill. At the same time they promote their feminist values, and the Russian peoples right to freedom of speech.eng
dc.language.isonor
dc.subjectRanciere
dc.subjectPussy
dc.subjectRiot
dc.subjectKunst
dc.subjectEstetikk
dc.subjectPunk
dc.subjectRiot
dc.subjectGrrrl
dc.subjectFeminisme
dc.subjectPolitikk
dc.subjectUtopi
dc.titleMuligheten av et rom. Pussy Riots punkebønn-performance i lys av Jacques Rancières teori om estetikken som politikk.nor
dc.titleThe possibility of a room. Pussy Riots punkprayer-performance in light of Rancière's theory of the Politics of Aesthetics.eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2015-08-10T22:00:59Z
dc.creator.authorLien, Eva Margarethe Katharina
dc.identifier.urnURN:NBN:no-48990
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/44746/1/Eva-M-K--Lien--Masteroppgave-2015.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata