Hide metadata

dc.contributor.authorEngen, Tuva Elise
dc.date.accessioned2015-08-10T22:00:48Z
dc.date.available2015-08-10T22:00:48Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationEngen, Tuva Elise. Forebyggende arbeid: En community-psykologisk studie av endringer etter forebyggende intervensjon. Master thesis, University of Oslo, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/44733
dc.description.abstractDenne oppgaven undersøker hvordan bekymringssamtaler og ruskontrakt virker for å skape endring hos ungdommer, sett fra et community-psykologisk og et økologisk perspektiv. Det ble gjennomført semistrukturerte intervjuer med 8 ungdommer som utgjorde primærdata, 6 intervjuer med politi og 2 helsesøstre som utgjorde sekundærdata. Analysemetoden som ble anvendt var tematisk analyse. Resultatene fra analysen viste positive fortellinger om endring og negative fortellinger om endring. De positive fortellingene innebar et godt møte med politi og helsesøster, og positive endringer i etterkant av intervensjonen. De temaene som underbygget og forklarte de positive fortellingene om endring handlet om personlige endringer og nye og endrede relasjoner, som kom ungdommene til gode. De negative fortellingene om endring handlet om mindre gode opplevelser i møtet med politi og helsesøster, og få endringer i etterkant av intervensjonen. De temaene som underbygget og forklarte de negative fortellingene om endring handlet om få personlige og relasjonelle endringer. Oppgaven argumenterer for at det å slutte med rus skaper flere gevinster i form av relasjonelle og personlige endringer og at ungdommen selv bidrar til å påvirke sine omgivelser. Videre argumenteres det for at CP bidrar med økt forståelse for hvordan kontekstuelle faktorer bidrar til endringene ungdommene beskriver. Avslutningsvis diskuteres funnenes betydning for forståelsen av samspillet mellom individ og samfunn, endringenes konsekvenser for ungdommen, dens relasjoner og forebyggingsperspektivet, og videre betydningen for politiet og helsesøsters arbeid. Tilslutt diskuteres studiens begrensinger.nor
dc.language.isonor
dc.subjectCommunity
dc.subjectpsykologi
dc.subjectøkologi
dc.subjectintervensjon
dc.subjectruskontrakt
dc.subjectbekymringssamtale
dc.subjectempowerment
dc.subjectwell
dc.subjectbeing
dc.subjectendring
dc.titleForebyggende arbeid: En community-psykologisk studie av endringer etter forebyggende intervensjonnor
dc.typeMaster thesis
dc.typeGroup thesis
dc.date.updated2015-08-10T22:00:48Z
dc.creator.authorEngen, Tuva Elise
dc.identifier.urnURN:NBN:no-49034
dc.type.documentMasteroppgave
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/44733/1/BLESTAD-ENGEN-2015.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata