Hide metadata

dc.contributor.authorOlsen, Ken-Stian Solbakken
dc.date.accessioned2015-08-10T22:00:47Z
dc.date.available2015-08-10T22:00:47Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationOlsen, Ken-Stian Solbakken. Symptoms of Depression in Adolescents: Examining the psychometric properties of a Norwegian translation of the Short Mood and Feelings Questionnaire. Master thesis, University of Oslo, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/44731
dc.description.abstractIn order to provide proper preventive care or implement appropriate interventions, one needs valid, reliable and thoroughly vetted tools for mapping and identifying at-risk or affected children and adolescents. These tools need to possess satisfactory psychometric abilities in order to be used as tools for identification, screening or evaluation. The current study examined the psychometric properties of the Short Mood and Feelings Questionnaire (SMFQ), and the depressive symptomatology in a community-based sample of 12-13 year old adolescents and their mothers, based on data from the TOPP-study. Findings from the factor analysis supported a unidimensional interpretation of the SMFQ, thereby replicating findings across culture and language. The SMFQ had good reliability, appeared to have adequate content validity, and the parent-child agreement was moderate. Children scored significantly higher than mothers, and girls scored significantly higher than boys. The ratio of girls to boys operationalised as depressed was 4 to 3. Boys who had single mothers, and girls living in families with lower income and an unsatisfactory economy had more depressive symptoms. The use of SMFQ sum-scores as a continuous measure of severity of depressive symptoms can be supported.eng
dc.description.abstractFor å kunne gi god forebyggende behandling eller iverksette hensiktsmessige tiltak, må man ha valide, pålitelige og grundig studerte verktøy for å kartlegge og identifisere utsatte eller berørte barn og unge. Disse verktøyene må ha tilfredsstillende psykometriske egenskaper for å bli brukt som verktøy for identifisering, screening eller evaluering. Denne studien undersøkte de psykometriske egenskapene til SMFQ, i tillegg til depressiv symptomatologi i et populasjonsbasert utvalg av 12-13 år gamle ungdommer og deres foreldre, basert på data fra TOPP-studien. Faktoranalysen støtter en undimensjonell tolkning av SMFQ, hvilket repliserer funn på tvers av kulturer og språk. SMFQ hadde god reliabilitet, adekvat innholdsvaliditet, og foreldre-barn enigheten var moderat. Barn skåret signifikant høyere enn mødre, og jenter skåret signifikant høyere enn gutter. Forholdet mellom jenter og gutter operasjonalisert med depresjon var 4 til 3. Gutter med single mødre, og jenter i familier med lavere inntekt og utilfredsstillende økonomi hadde flere depressive symptomer enn gjennomsnittet. Resultatene støtter bruken av sum-skårer på SMFQ som et helhetlig mål på alvorlighetsgrad av depressiv symptomatologi.
dc.language.isoeng
dc.subjectDepression
dc.subjectadolescents
dc.subjectSMFQ
dc.subjectvalidation
dc.subjectpsychometrics
dc.subjectepidemiology
dc.subjectsocioeconomic
dc.subjectstatus
dc.subjectdepresjon
dc.subjectungdom
dc.subjectSMFQ
dc.subjectvalidering
dc.subjectpsykometri
dc.subjectepidemiologi
dc.subjectsosioøkonomisk
dc.subjectstatus
dc.titleSymptoms of Depression in Adolescents: Examining the psychometric properties of a Norwegian translation of the Short Mood and Feelings Questionnaireeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2015-08-10T22:00:47Z
dc.creator.authorOlsen, Ken-Stian Solbakken
dc.identifier.urnURN:NBN:no-49037
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/44731/9/solbakkenolsen_master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata