Hide metadata

dc.contributor.authorHauger-Nielsen, Hege
dc.date.accessioned2015-08-10T22:00:40Z
dc.date.available2015-08-10T22:00:40Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationHauger-Nielsen, Hege. Konstruksjoner av muslimsk identitet i etterkant av terrortrusselen sommeren 2014: En sosial identitetsteoretisk analyse. Master thesis, University of Oslo, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/44723
dc.description.abstractDen 24. juli 2014 informerte Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) om at islamske ekstremister kunne ha til hensikt å gjennomføre et terrorangrep i Norge innen kort tid. Dette samfunnspsykologiske studiet har utforsket hvordan muslimsk identitet- og gruppetilhørighet blir konstruert og evaluert av unge nordmenn med både muslimsk og ikke-muslimsk bakgrunn i lys av terrortrusselen. Ti individuelle intervjuer og to fokusgruppeintervjuer med til sammen ti informanter fra tre videregående skoler i Oslo ble gjennomført. Datamaterialet konstruert i intervjuene ble deretter tematisk analysert i lys av sosial identitetsteori (Tajfel, 1974). Studien viste at muslimsk identitet ble konstruert og evaluert på ulike måter i etterkant av terrortrusselen og at identitetskategoriene ikke er statiske, men under stadig forhandling og forandring. Sentrale funn inkluderer en distinksjon mellom muslimer kategorisert som "lite" muslim og "veldig" muslim, der den sistnevnte kategorien muslim ble forbundet med en mer negativ sosial identiet. Vennskap mellom muslimer og ikke-muslimer ble betraktet som et viktig element i forebyggingen av fordommer mot muslimer. Det konkluderes med at arbeid rettet mot å fremme inkludering og relasjonsbygging mellom muslimer og ikke-muslimer vil være et viktig satsningsområde i fremtiden.nor
dc.language.isonor
dc.subjectmuslimsk
dc.subjectidentitet
dc.subjectislamsk
dc.subjectterrorisme
dc.subjectterrortrusselen
dc.subjectsommeren
dc.subject2014
dc.subjectsosial
dc.subjectidentitetsteori
dc.subjectidentitetstrussel
dc.titleKonstruksjoner av muslimsk identitet i etterkant av terrortrusselen sommeren 2014: En sosial identitetsteoretisk analysenor
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2015-08-10T22:00:40Z
dc.creator.authorHauger-Nielsen, Hege
dc.identifier.urnURN:NBN:no-49043
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/44723/11/Konstruksjoner-av-muslimsk-identitet-i-etterkant-av-terrortrusselen-sommeren-2014.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata