Hide metadata

dc.contributor.authorJensen, Vetle Høivang
dc.date.accessioned2015-08-10T22:00:30Z
dc.date.available2015-08-10T22:00:30Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationJensen, Vetle Høivang. Ønsket om kulturendring på tvers av kulturtyper: I hvilke kulturtyper er ønsket om kulturendring lavest?. Master thesis, University of Oslo, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/44712
dc.description.abstractFormålet med studien var å undersøke forskjeller på ønsket om kulturendring i fire forskjellige typer organisasjonskultur. Ønsket om kulturendring er mye brukt i forbindelse med kulturendringer, men det er allikevel gjort få empiriske studier på begrepet tidligere. 26 norske organisasjoner deltok i studien, og 383 respondenter ble brukt i analysene. 36% av respondentene var menn og 64% kvinner. Gjennomsnittsalderen var 43 år (SD = 19.71). Data ble samlet inn med en elektronisk spørreundersøkelse som blant annet inneholdt kulturundersøkelsen Organizational Culture Assesment Instrument. En variansanalyse og to t-tester ble brukt for å undersøke om ønsket om kulturendring var forskjellig i de fire kulturtypene og de to dimensjonene i rammeverket for konkurrerende verdier. Resultatene viste at det var forskjeller på ønsket om kulturendring i de fire kulturtypene (p < 0.01). Det ble funnet en stor forskjell på fleksible og stabile kulturtyper (D = 0.75, p < .01), der ønsket om kulturendring var lavest i fleksible kulturtyper. Ønsket om kulturendring var også litt lavere i organisasjoner med et internt fokus (D = -0.30, p < .05). Funnene viste dermed først og fremst at ønsket om kulturendring var lavt i fleksible kulturtyper. Kulturendringsinitiativer som tar sikte på å skape et lavt ønske om kulturendring bør derfor fokusere på en fleksibel kultur. Ønsket om kulturendring virker også å være et godt mål på hvorvidt man bør igangsette kulturendring eller ikke.nor
dc.description.abstractThe aim of the study was to investigate the differences in the desire for cultural change, across four types of organizational culture. The desire for cultural change is measure that is widely used during cultural changes, however few empirical studies that have investigated the concept earlier. 26 Norwegian organizations participated, and 383 respondents were used in the analysis. 36% were men, and 64% women. The mean respondent age was 43 years (SD = 19.71). A web-based survey, which included the Organizational Culture Assesment Instrument, was used to collect data. An ANOVA and two t-tests were used to investigate whether there existed differences in the desire for cultural change, across the culture types and dimensions of the competing values framework. Results showed that there was a significant difference between the cultural types (p < 0.01). It was found a large difference between flexible and stable cultures (D = 0.75, p < .01), and the desire for cultural change was low in flexible culture types. The desire for cultural change was also slightly lower in culture types with an internal focus (D = -0.30, p < .05). Thus, the main finding is that the desire for cultural change is low in flexible culture types. Cultural change initiatives that aim at fostering a low desire for cultural change should therefore focus on creating a flexible culture. The desire for cultural change does also seem to be a good measure on whether one should try to change the organizational culture or not.eng
dc.language.isonor
dc.subjectØnsket
dc.subjectom
dc.subjectkulturendring
dc.subjectorganisasjonskultur
dc.subjectrammeverket
dc.subjectfor
dc.subjectkonkurrerende
dc.subjectverdier
dc.subjectvedvarende
dc.subjectendring
dc.titleØnsket om kulturendring på tvers av kulturtyper: I hvilke kulturtyper er ønsket om kulturendring lavest?nor
dc.titleThe desire for cultural change across culture types: What culture types is associated whit a low desire for culture change?eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2015-08-10T22:00:30Z
dc.creator.authorJensen, Vetle Høivang
dc.identifier.urnURN:NBN:no-48984
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/44712/1/Masteroppgave-Vetle-Hivang-Jensen.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata