Hide metadata

dc.contributor.authorLind, Hanne Indregard
dc.date.accessioned2015-08-04T22:00:18Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationLind, Hanne Indregard. Ungdom og søvnmønster: sammenhengen mellom personlighetstrekk og sosialt jetlag.. Master thesis, University of Oslo, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/44670
dc.description.abstractBakgrunn: Det er en rik tradisjon for forskning på søvn, og det har vist seg at søvn er en viktig prediktor for helse gjennom livsløpet. Mange ungdommer lever med et misforhold mellom den biologiske døgnrytmen og samfunnets timeplan for aktivitet, skole og jobb. Dette betegnes som sosialt jetlag, og er assosiert med en rekke uheldige faktorer som dårlige skoleprestasjoner, angst, depresjon og høy BMI. Personlighet har, i likhet med søvn, vist seg å være en viktig prediktor for helse gjennom livsløpet. Likevel vet vi ikke så mye om hvordan søvn og personlighet relaterer seg til hverandre. Det har vært forsket mye på sammenhengen mellom personlighet og døgnrytme, men lite på forholdet mellom personlighet og sosialt jetlag. Denne studiens målsetting er å frembringe mer kunnskap om sosialt jetlag hos ungdom, og dette vil bli belyst gjennom å undersøke hvordan personlighetstrekkene i femfaktormodellen relaterer seg til sosialt jetlag hos ungdom. Metode: Data benyttet i denne studien ble samlet inn høsten 2012 og 2013 av forskere fra Universitetet i Bergen. 3000 17-åringer (jenter, n = 1500), trukket tilfeldig fra Folkeregisteret, mottok i 2012 en invitasjon i posten til å delta i en spørreskjemabasert undersøkelse. 2059 svarte i runde 1, noe som gir en responsrate på 70,4%. De som svarte mottok nytt spørreskjema i 2013, og da returnerte 1344 av ungdommene spørreskjemaet. Det totale antallet deltakere som er tatt med i analysene i denne studien er 1300. For å måle personlighetstrekkene fra femfaktormodellen, var Mini International Personality Item Pool inkludert i spørreskjemaet i 2012. Spørsmålene om søvn var med i spørreskjemaet som ble sendt ut i 2013. Problemstillingen i studien ble belyst ved korrelasjonsanalyser og regresjonsanalyser. Resultater: Resultatene viste en signifikant sammenheng mellom personlighet og sosialt jetlag. Nærmere bestemt var en høy skåre på personlighetstrekket planmessighet forbundet med mindre grad av sosialt jetlag, mens en høy skåre på personlighetstrekket ekstroversjon var forbundet med en større grad av sosialt jetlag. De øvrige trekkene i femfaktormodellen hadde ikke en signifikant sammenheng med sosialt jetlag. Det viste seg imidlertid at kjønn hadde en signifikant sammenheng med sosialt jetlag ved at gutter var mer utsatt for sosialt jetlag enn det jenter er. Konklusjon: Resultatene av denne studien viser at det er en signifikant sammenheng mellom personlighet og sosialt jetlag hos ungdom. Dette antyder at fokus på ungdommers personlighet kan være nyttig i forebygging av sosialt jetlag, og også når det gjelder tiltak rettet mot ungdom som allerede er rammet av sosialt jetlag.nor
dc.language.isonor
dc.subjectsøvn
dc.subjectungdom
dc.subjectsosialt
dc.subjectjetlag
dc.subjectpersonlighet
dc.titleUngdom og søvnmønster: sammenhengen mellom personlighetstrekk og sosialt jetlag.nor
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2015-08-04T22:00:17Z
dc.creator.authorLind, Hanne Indregard
dc.date.embargoenddate3015-04-28
dc.rights.termsDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter. Tilgangskode/Access code A
dc.identifier.urnURN:NBN:no-48932
dc.type.documentMasteroppgave
dc.rights.accessrightsclosedaccess
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/44670/1/Microsoft-Word---Hovedoppgaven-levere.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata