Hide metadata

dc.contributor.authorAndresen, Christopher Hestnes
dc.date.accessioned2015-08-01T22:02:46Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationAndresen, Christopher Hestnes. Utflytting av aksjeselskaper Skatteloven § 10-71. Master thesis, University of Oslo, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/44536
dc.description.abstractOppgaven omhandler den skatterettslige behandlingen av et aksjeselskap som ikke lenger er å anse som hjemmehørende i Norge etter utflyttingen. Ved siden av behandlingen knyttet opp mot skatteloven § 10-71, tar oppgaven i korte trekk for seg kriteriene for at et aksjeselskap er hjemmehørende i Norge og hva som skal til for at dette ikke lenger er oppfylt.nor
dc.language.isonor
dc.subjectSkatteloven
dc.subject10
dc.subject71
dc.subjectUtflytting
dc.subjectav
dc.subjectaksjeselskaper
dc.titleUtflytting av aksjeselskaper Skatteloven § 10-71nor
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2015-08-01T22:05:10Z
dc.creator.authorAndresen, Christopher Hestnes
dc.date.embargoenddate3015-04-25
dc.rights.termsDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter. Tilgangskode/Access code A
dc.identifier.urnURN:NBN:no-48787
dc.type.documentMasteroppgave
dc.rights.accessrightsclosedaccess
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/44536/1/Utflytting_av_aksjeselskaper_uiov15.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata