Hide metadata

dc.contributor.authorSultani, Mumtaz
dc.date.accessioned2015-07-31T22:00:20Z
dc.date.available2016-04-08T22:30:55Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationSultani, Mumtaz. Parallel artificial liquid membrane extraction (PALME) til analyse av hydrofile stoffer. Master thesis, University of Oslo, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/44349
dc.description.abstractI denne oppgaven ble Parallell artificial liquid membrane extraction (PALME) testet som prøveopparbeidelse for ekstraksjon av åtte basiske substanser som hydralazin, fenylpropanolamin, efedrin, metaraminol, cimetidin, sotalol, salbutamol og praktolol med log P under 1,5. Analyttene ble ekstrahert fra vandige standardløsninger og fra plasmaprøver med et volum på 250 μl, gjennom en kunstig væskemembran dannet av et organisk løsemiddel og et transportmolekyl, over i en vandig akseptorfase med et volum på 50 μl. Dette førte til oppkonsentrering av analyttene i tillegg til at forbruket av organisk løsemiddel var betydelig minimert. PALME er en relativ ny ekstraksjonsteknikk som er i likhet med LPME, egnet til ekstraksjon av analytter med noe hydrofobe egenskaper. For å fremme ekstraksjon av hydrofile forbindelser gjennom den organisk fasen, ble det tilsatt transportmolekyler i den organiske fasen. Dette medfører at det dannes et hydrofobt ionparkompleks mellom kationiske analytter og ioniske transportmolekyler. Ionparkomplekset som dannes er hydrofobt nok til å kunne diffundere gjennom en lipofil væskemembran. Transportmolekyler som ble benyttet i denne oppgaven besto av mono-, di- og tri- alkylerte fosfater og ble tilsatt i organiske løsemidler. Deretter ble ekstraktene analysert enten direkte eller fortynnet med destillert vann avhengig av HCl konsentrasjonen i akseptorfase. I tillegg ble det utført ulike ekstraksjoner med ulike organiske og ioniske løsemidler. For deteksjon av analyttene ble det utviklet en CE- metode med UV-detektor. Kapillærelektroforese CE med UV-detektor er kompatibel med PALME ettersom ekstraktene fra PALME er i vandig løsning og dermed kan analyseres direkte. Resultatene fra forsøkene viste at ekstraksjon av polare substanser gjennom en organisk væskemembran er både avhengig av pH og viskositet i akseptorfase, sammensetning av væskemembranen, konsentrasjon av protoner i akseptorfase og ekstraksjonstid. 2-Nonanon ga bedre ekstraksjonsutbytte sammenliknet med andre organiske løsemidler, men ingen av analyttene ble detektert ved bruk av ioniske løsemidler. I tillegg ble det vist at utbytte av analyttene økte med økende ekstraksjonstid til steady-state ble oppnådd, der utbyttene flat ut. I oppgaven var det stort fokus på hvilke ekstraksjonsforhold som førte til høy utbytte. De høyeste utbyttene ble observert med 15 % DEHP i 2-nonanon med ekstraksjonstid på 30 minutter og ristehastighet på 900 rpm. Evaluering av analysemetoden viste at den tilfredsstilte krav til linearitet (R2 > 0,99) og relativ standard avvik RSD ≤ 15 %. Dette arbeidet har vist at PALME kan kombineres med ionparmediert transport for ekstraksjon av hydrofile substanser.nor
dc.language.isonor
dc.titleParallel artificial liquid membrane extraction (PALME) til analyse av hydrofile stoffernor
dc.titleParallel artificial liquid membrane extraction (PALME) for analysis of hydrophilic substanceseng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2015-07-31T22:00:20Z
dc.creator.authorSultani, Mumtaz
dc.identifier.urnURN:NBN:no-48641
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/44349/1/Master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata