Hide metadata

dc.contributor.authorKillengreen, Ellen Bull
dc.date.accessioned2015-07-28T22:00:57Z
dc.date.available2015-07-28T22:00:57Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationKillengreen, Ellen Bull. En eksplorerende studie av en gruppeterapi ved Alternativ til Vold. Master thesis, University of Oslo, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/44332
dc.description.abstractTittel: En eksplorerende studie av en gruppeterapi ved Alternativ til Vold Forfatter: Ellen Bull Killengreen Veileder: Odd Arne Tjersland Denne studien har som formål å undersøke hva som kjennetegner strukturen og metodene som ble benyttet i én spesifikk gruppeterapi ved Alternativ til Vold. Studien har også til hensikt å utforske utfordringer og relasjonelle aspekter ved behandlingen som et kasus. Disse undersøkelsene tok utgangspunkt i en naturalistisk eksplorerende tilnærming, inspirert av fenomenologiske og hermeneutiske perspektiver. I fremstillingen av partnervold som fenomen, er det lagt vekt på teorier som legger relasjonelle perspektiver til grunn for en forståelse. Gruppen som ble studert bestod totalt av åtte deltakere og to terapeuter. Tre av deltakerne utgjorde en kjernegruppe som fulgte hovedandelen av terapien over et forløp på 24 gruppemøter. Per Isdals håndbok for Ikke-voldsgruppe dannet utgangspunkt for terapeutenes utforming av behandlingen. Ettersom fokus på - og deling av- voldsrelaterte erfaringer har en sentral plass i Alternativ til Volds behandlingsfilosofi, ble disse aspektene ved datamaterialet vektlagt i analysen fremfor de mer psykoedukative elementer. Funnene fra analysen tegnet et bilde av en behandling som i stor grad legges opp etter håndbokens retningslinjer og målsetninger. Terapeutene tilpasset seg imidlertid fleksibelt til dagsaktuelle behov og individuelle utfordringer. De opprettholdt gjennomgående en nysgjerrig, aktiv og ikke-konfronterende stil, og la stor vekt på validering og empatisk feedback. Terapeutene styrte i mindre grad sine metoder inn mot relasjonelle her-og-nå aspekter ved gruppe-samspillet. Deltakerne i gruppen fremsto generelt engasjert i sine endringsprosjekter, samtidig som motstand ofte kom til uttrykk i ulike former for unngåelse. En implikasjon av studien er utvidet bruk av intervensjoner som henvender seg til aktualiserte reaksjoner i gruppen og relasjonen mellom deltakerne, samt et økt fokus på trygghet og samhørighet.nor
dc.language.isonor
dc.subjectAlternativ
dc.subjecttil
dc.subjectVold
dc.subjectgruppeterapi
dc.titleEn eksplorerende studie av en gruppeterapi ved Alternativ til Voldnor
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2015-07-28T22:00:57Z
dc.creator.authorKillengreen, Ellen Bull
dc.identifier.urnURN:NBN:no-48624
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/44332/1/Ellen-Bull-Killengreen--Hovedoppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata