Hide metadata

dc.contributor.authorGrue, Hanne
dc.date.accessioned2015-07-28T22:00:56Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationGrue, Hanne. Anorexia Nervosa i lys av Fairbairns objektrelasjonsteori - En teoretisk oppgave illustrert med klinisk kasus. Master thesis, University of Oslo, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/44331
dc.description.abstractForfatter: Hanne Grue Tittel: Anorexia Nervosa i lys av Fairbairns objektrelasjonsteori - En teoretisk oppgave illustrert med klinisk kasus Veileder: Helene Amundsen Nissen-Lie Denne hovedoppgaven presenterer Ronald W. Fairbairns analytiske objektrelasjonsteori som utgangspunkt for å forstå et alvorlig tilfelle av Anorexia nervosa (AN). AN er en psykisk lidelse som i alvorlige tilfeller kan ha livstruende somatiske konsekvenser. Etiologiske forståelser av lidelsen peker på individuelle sårbarheter av biologisk eller psykologisk karakter, der Fairbairns teori kan være et bidrag for å forstå psykologisk sårbarhet for anoreksi som et anti-libidinøst forsvar. Oppgaven introduseres ved en kort gjennomgang av kjennetegn ved AN, og et historisk overblikk på forståelser av lidelsen. Siden presenteres generell objektrelasjonsteori, og Fairbairns objektrelasjonsteori mer inngående. Det kliniske kasuset Amalie beskrives fra et psykodynamisk perspektiv, før problemstillingene knyttet til om Amalies relasjonshistorie kan ha ført til en selvforstyrrelse, og hvorvidt hennes anoreksi kan forstås som et uttrykk for Fairbairns anti-libidinøse ego , drøftes. Oppgaven konkluderer med at Fairbairns teori utgjør et nyttig perspektiv for å forstå Amalies symptomer, men finner også at teorien ikke er spesifikt rettet mot AN og at deler av sykdomsbildet dermed ikke forstås fullt ut. Avslutningsvis skisseres en modifisering av Fairbairns illustrasjon av endopsykisk struktur, før en klinisk anvendelse av funnene i oppgaven diskuteres.nor
dc.language.isonor
dc.subjectAnorexia
dc.subjectnervosa
dc.subjectFairbairn
dc.subjectobjektrelasjonsteori
dc.subjectdet
dc.subjectanti
dc.subjectlibidinøse
dc.subjectego
dc.titleAnorexia Nervosa i lys av Fairbairns objektrelasjonsteori - En teoretisk oppgave illustrert med klinisk kasusnor
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2015-07-28T22:00:56Z
dc.creator.authorGrue, Hanne
dc.date.embargoenddate3015-04-21
dc.rights.termsKLAUSULERING: Dokumentet er klausulert grunnet lovpålagt taushetsplikt. Tilgangskode/Access code C
dc.identifier.urnURN:NBN:no-48622
dc.type.documentMasteroppgave
dc.rights.accessrightsclosedaccess
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/44331/1/thesis.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata