Hide metadata

dc.contributor.authorTangstrøm, Nina
dc.date.accessioned2015-07-28T22:00:55Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationTangstrøm, Nina. Var det et selvhevdende nei? En kasuistisk analyse av autonomi. Master thesis, University of Oslo, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/44330
dc.description.abstractOppgaven er en kasuistisk analyse av et avsluttet terapiforløp. Utgangspunkt for analysen er følgende definisjonen på autonomi: Å framføre sine intensjoner direkte i samspillet med andre i situasjoner der ens egne interesser står på spill (Gullestad, 1992, s. 232). Teoretisk bygger oppgaven på selvpsykologi, seperasjonsindividuasjonsteori og objektrelasjonsteori. Av hensyn til klientens rett til anonymitet, vil jeg her ikke redegjøre nærmere for oppgavens problemstilling og konklusjon.nor
dc.language.isonor
dc.titleVar det et selvhevdende nei? En kasuistisk analyse av autonominor
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2015-07-28T22:00:55Z
dc.creator.authorTangstrøm, Nina
dc.date.embargoenddate3015-04-21
dc.rights.termsKLAUSULERING: Dokumentet er klausulert grunnet lovpålagt taushetsplikt. Tilgangskode/Access code C
dc.identifier.urnURN:NBN:no-48617
dc.type.documentMasteroppgave
dc.rights.accessrightsclosedaccess
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/44330/1/thesis.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata