Hide metadata

dc.contributor.authorKolstad, Janne Tobiassen
dc.date.accessioned2015-07-28T22:00:33Z
dc.date.available2015-07-28T22:00:33Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationKolstad, Janne Tobiassen. Seksuelle overgrep mot barn i Norge: Hvilke faktorer henger sammen med hemmelighold?. Master thesis, University of Oslo, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/44306
dc.description.abstractForfattere: Janne Tobiassen Kolstad og Christian Nitschke Smith Tittel: Seksuelle overgrep mot barn i Norge: Hvilke faktorer henger sammen med hemmelighold? Ekstern veileder: Siri Thoresen. Intern veileder: Tine K. Jensen. Bakgrunn: Selv om mange av dem som har vært utsatt for seksuelle overgrep i barndommen forteller det til noen, går en betydelig andel mennesker gjennom livet uten å dele sine opplevelser med andre. Flere faktorer har blitt satt i sammenheng med hemmelighold og åpenhet om overgrep, men forskningen på feltet er til dels mangelfull og for enkeltfaktorer viser studier ofte sprikende resultater. Hovedmålet med denne oppgaven var å undersøke hvorvidt kjønn, gjentatte overgrep, fysisk skade, relasjon til overgriper, annen vold og omsorgssvikt, sosial støtte, skyld og skam var assosiert med hemmelighold av seksuelle overgrep opplevd i barndommen. Metode: Denne studien inngikk i et prosjekt gjennomført av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og hadde et representativt utvalg av nordmenn (etnisk norske) bestående av 2437 kvinner og 2091 menn i alderen 18-74 år. Av det totale utvalget ble det gjort statistiske analyser av dem som svarte at de hadde opplevd et eller flere seksuelle overgrep før fylte 18 år, fordelt på tre kategorier (seksuelt overgrep før 13 år, voldtekt før 18 år og andre seksuelle overgrep før 18 år). Resultater: Det var signifikant sammenheng mellom hemmelighold og opplevd sosial støtte for alle de tre kategoriene av seksuelle overgrep, både separat og da gruppene ble slått sammen. Resultatet indikerte at en økt opplevelse av sosial støtte var positivt assosiert med åpenhet. Videre fant vi kjønnsforskjeller blant dem som hadde opplevd seksuelt overgrep før fylte 13 år og i den sammenslåtte gruppen. Resultatet peker i retning av at menn i større grad enn kvinner holdt overgrep hemmelig. Det ble også funnet signifikant sammenheng mellom hemmelighold og annen vold og omsorgssvikt da de tre kategoriene av seksuelle overgrep ble slått sammen. Resultatet tydet på at flere opplevelser av annen vold og omsorgssvikt hadde en positiv sammenheng med åpenhet. Konklusjon: Hemmelighold om seksuelle overgrep virker å ha en sammenheng med opplevd sosial støtte, kjønn og annen vold og omsorgssvikt. For sosial støtte så det ut til at sammenhengen var både gjennomgående og robust, og resultatet tyder på at opplevd sosial støtte er særlig viktig for å forstå forholdet mellom seksuelle overgrep og hemmelighold.nor
dc.language.isonor
dc.subjectseksuelle
dc.subjectovergrep
dc.subjectbarndom
dc.subjectsosial
dc.subjectstøtte
dc.subjectåpenhet
dc.subjecthemmelighold
dc.subjectvold
dc.subjectomsorgssvikt
dc.subjectdisclosure
dc.subjectnondisclosure
dc.titleSeksuelle overgrep mot barn i Norge: Hvilke faktorer henger sammen med hemmelighold?nor
dc.typeMaster thesis
dc.typeGroup thesis
dc.date.updated2015-07-28T22:00:33Z
dc.creator.authorKolstad, Janne Tobiassen
dc.identifier.urnURN:NBN:no-48609
dc.type.documentMasteroppgave
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/44306/1/Seksuelle-overgrep-mot-barn-i-Norge.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata