Hide metadata

dc.contributor.authorNyvold, Christin
dc.date.accessioned2015-07-28T22:00:22Z
dc.date.available2015-07-28T22:00:22Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationNyvold, Christin. Sammenhengen mellom personlighet og atferdsvansker: En studie av ungdom. Master thesis, University of Oslo, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/44299
dc.description.abstractForfattere: Christin Nyvold og Sunniva Semb Tittel: Sammenhengen mellom personlighet og atferdsvansker – en studie av ungdom Veileder: Tilmann von Soest Bakgrunn: Tidligere forskning viser at personlighetstrekkene fra femfaktormodellen henger sammen med atferdsvansker. Flere argumenterer for at atferdsvansker kan deles inn i to ulike typer, aggresjon og regelbrudd. Det er imidlertid svært få studier som har undersøkt om det er de samme eller ulike personlighetstrekk som er relatert til disse to typene atferdsvansker, både når det gjelder voksne og ungdom. Videre er det få som har testet hvorvidt det er kjønnsforskjeller i sammenhengen mellom personlighet og aggresjon og regelbrudd. Hensikten med denne studien var å undersøke hvorvidt det var en sammenheng mellom personlighetstrekkene i femfaktormodellen og aggresjon og regelbrudd hos ungdom i et normalutvalg. Videre var formålet å undersøke kjønnsforskjeller i slike sammenhenger. Metode: I denne studien har vi brukt allerede innsamlet datamateriale fra den norske longitudinelle TOPP-studien, «Trivsel og oppvekst i barndom og ungdomstid». TOPP-studien har samlet inn data ved hjelp av spørreskjemaer fra barn/ungdom og deres familier på åtte ulike måletidspunkter. I vår studie bruker vi selvrapporterte data fra 375 ungdommer på ett av disse måletidspunktene. Ungdommene var da 16-17 år gamle. Personlighetstrekkene i studien ble målt med Big Five Inventory (BFI), og atferdsvansker ble målt med en skala utviklet for TOPP-studien, «the TOPP scale on antisocial behaviour» (TSAB). For å undersøke sammenhengen mellom personlighetstrekk og atferdsvansker ble det benyttet enkle og multiple regresjonsanalyser. Deretter ble det gjennomført interaksjonsanalyser, for å undersøke hvorvidt kjønnsforskjellene i sammenhengen mellom personlighet og atferdsvansker var signifikante. Resultater: For guttene var det en negativ sammenheng mellom aggresjon og planmessighet, og en positiv sammenheng mellom aggresjon og ekstroversjon. I den multiple analysen var det bare ekstroversjon som hadde en sammenheng med aggresjon. Vedrørende regelbrudd var det negative sammenhenger med planmessighet og medmenneskelighet, og en positiv sammenheng med åpenhet. Planmessighet var det eneste trekket som fortsatt var relatert til regelbrudd i den multiple regresjonsanalysen. For jentene var aggresjon negativt relatert til planmessighet og medmenneskelighet, og positivt relatert til nevrotisisme. I den multipe regresjonsanalysen var det imidlertid kun nevrotisisme som fortsatt var relatert til aggresjon. Regelbrudd var negativt relatert til planmessighet og medmenneskelighet, og positivt relatert til nevrotisisme og åpenhet. Sammenhengen mellom regelbrudd og nevrotisisme forsvant imidlertid i den multiple regresjonsanalysen. Konklusjon: Studien viser at det er en sammenheng mellom personlighet og atferdsvansker (aggresjon og regelbrudd) hos ungdommer. Noen trekk var relatert til begge typene atferdsvansker (planmessighet, medmenneskelighet og nevrotisisme), mens andre trekk kun var relatert til aggresjon (ekstroversjon) eller regelbrudd (åpenhet). Resultatene understreker at personlighet er en viktig faktor i studiet av atferdsvansker, og at det er viktig å ta hensyn til ulike typer atferdsvansker når man studerer sammenhengen med personlighet.nor
dc.language.isonor
dc.subjectPersonlighet
dc.subjectfemfaktormodellen
dc.subjectatferdsvansker
dc.subjectungdom
dc.titleSammenhengen mellom personlighet og atferdsvansker: En studie av ungdomnor
dc.typeMaster thesis
dc.typeGroup thesis
dc.date.updated2015-07-28T22:00:22Z
dc.creator.authorNyvold, Christin
dc.identifier.urnURN:NBN:no-48595
dc.type.documentMasteroppgave
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/44299/14/Hovedoppgaven.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata