Now showing items 1-1 of 1

  • Visur, Elin-Melina (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
    I denne oppgaven er to ulike topologier studert, MFI og *BEA, hvor fire ulike materialer er benyttet, H-ZSM-5 I, H-beta I, H-ZSM-5 II og H-beta II. H-beta I og H-ZMS-5 I har omtrent samme tetthet av sure seter, Si/Al-forhold~130. ...