Now showing items 1-1 of 1

  • Vestli, Kristian (Master thesis / Masteroppgave, 2008)
    Den siste tiden har inhibitorer av reopptakstransportører for nevrotransmittere blitt viet stor oppmerksomhet. Det er gjort mange forsøk på å finne nye forbindelser, ettersom denne typen inhibitorer kan ha interessante ...